Over Arkade

Een open blik
Arkade adviseert en begeleidt besturen, directies en schoolteams, ouders en leerlingen bij vraagstukken rond identiteit, diversiteit, levensbeschouwelijke vorming en burgerschap. We onderzoeken samen hoe scholen invulling kunnen geven aan beleid en praktijk. Onze onderwijsbegeleiders verbinden theorie, levensbeschouwingen en hedendaagse samenlevingsvraagstukken met de ervaringen van de betrokkenen binnen het onderwijs. Belangrijke waarden voor ons zijn: betrokkenheid, creativiteit, meerstemmigheid en inspiratie.

Mensen binnen het onderwijs laten floreren
Bij Arkade geloven we in het belang van persoonsvorming, burgerschap en levensbeschouwelijk leren binnen het onderwijs. Want in de school komen mensen uit verschillende leefwerelden samen. Daar stellen leerlingen hun levensvragen en ervaren onderlinge verscheidenheid. Dat biedt hen de kans zowel hun eigenheid als de diversiteit te onderzoeken. Vragen stellen, luisteren naar elkaar en samen filosoferen of onderzoeken: onmisbare vaardigheden voor alle leerlingen, zowel in het openbaar als het bijzonder onderwijs. Het stimuleren van de levensbeschouwelijke ontwikkeling is een belangrijke opgave waardoor leerlingen uitgedaagd worden om uit te groeien tot kritische wereldburgers. Ga daar maar aan staan als leerkracht of directeur. Advisering, training of begeleiding kan op zijn tijd heel welkom zijn.

Voor elke klant
Het team van Arkade bestaat uit onderwijskundigen, religiewetenschappers, theologen en experts levensbeschouwelijke vorming. We hebben verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. Zo kunnen we goed inspelen op de wensen van onze klanten en is er voor elke klant een geschikte begeleider.

Ons werk
Wij adviseren en begeleiden op alle niveaus in het primair onderwijs en de integrale kind centra: de klas, het team, de directie, het bovenschools directieberaad, het college van bestuur en de raad van toezicht. Met onze ruime ervaring kunnen we ons werk zo vorm geven dat er merkbare veranderingen ontstaan.

We ontwerpen leeromgevingen en materialen voor burgerschapsvorming en levensbeschouwing, waar leerkrachten zo mee aan de slag kunnen. Omdat we dicht bij de onderwijspraktijk staan weten we goed wat er nodig is. Onze leskisten levensbeschouwing zijn een beproefd voorbeeld.

Wij werken samen met en voor:

Faillissement Arkade-Cilon

Stichting Arkade-Cilon is op 29 november 2022 failliet verklaard. 

Het is op dit moment niet mogelijk leskisten te reserveren. Dit zal op een later moment weer mogelijk zijn.

Voor begeleiding bij lessen levensbeschouwing en rond het thema diversiteit en filosoferen met kinderen en voor rouwbegeleiding van leerlingen of teams is Lenore Hehenkamp bereikbaar via lenorehehenkamp@gmail.com.

Voor overige vragen betreffende het faillissement verwijzen we u graag naar de curator: mr V.G.M. Leferink van Florent.

You have Successfully Subscribed!