Rouw- en crisissituaties

De begeleiders van Arkade zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van scholen bij rouw- en crisissituaties. We begeleiden directies, leerkrachten en leerlingen die met rouw en verlies te maken krijgen, zowel direct als indirect. Afscheid nemen komt in elk leven voor en speelt voor kinderen in grote en kleine mate. Soms heeft een school behoefte aan rouw-educatie, soms aan concrete handreikingen en werkvormen en soms aan coaching en begeleiding van individuele leerkrachten of leerlingen.

Neem contact op

Arkade: een aanspreekpunt bij rouw of crisis in de school
De interim directeur op de school uit Amsterdam is amper begonnen als zij hoort dat een leerling plotseling is overleden. Het team is diep geschokt. Hoe gaan zij straks om met vragen van ouders en leerlingen? Wat moet er allemaal gedaan worden? De interim benadert een onderwijsbegeleider van Arkade. Deze begeleider wordt het aanspreekpunt in de school.

Het nieuws vertellen
Voordat de school begint vertelt de begeleider hoe de leerkrachten het verschrikkelijke nieuws kunnen brengen in de klas; welke informatie geven zij, welke verhalen zetten zij in en wat voor reacties kunnen de kinderen geven. Samen met de interim-directeur stelt de begeleider een brief op voor de ouders.

Afscheid op school
In overleg met de ouders van de overleden leerling wordt er een rouwplek gecreëerd in de school. Ouders, leerlingen en leerkrachten komen hier bij elkaar, brengen hun tekeningen en gedichten. De begeleider spreekt een aantal van de leerkrachten. Zij willen ook hun eigen ervaringen met rouw vertellen. Een week later is een afscheidsmoment. Deze is vormgegeven door de begeleider en leerkrachten. Na afloop spreekt de interim-directeur haar waardering uit naar de begeleider van Arkade. ‘Het was een zeer aangrijpende situatie. Door jouw begeleiding was er aandacht voor de nood van leerlingen, teamleden en ouders.’

Rouwprotocol
Arkade heeft een rouwprotocol opgesteld voor het primair onderwijs. Dit vernieuwde rouwprotocol is kort, bondig en overzichtelijk, zodat je snel kunt vinden wat je nodig hebt. Het biedt een stevig handvat, zodat je meteen kunt handelen in geval van verlies en verdriet binnen de schoolgemeenschap.

Onze mensen

Lenore Hehenkamp, Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing:

‘Mijn anders zijn bestaat bij de gratie van jouw anders zijn.’