Expeditie geïnspireerd leraarschap

Leerkrachten laten kinderen groeien, dat vraagt veel energie. Maar hoe blijf je in balans én plezier in je werk houden? Tijdens deze expeditie kunnen leerkrachten op adem komen en tijd besteden aan inspiratie. Er is ruimte voor de vraag ‘waar doe ik het allemaal voor? Wil je loskomen van de dagelijkse routine en tijd nemen voor de ‘binnenkant’? Sta stil, ontdek wat van waarde is in het onderwijs. Ga mee op expeditie!

Neem contact op

Leerkrachten zijn vaak met veel dingen tegelijk bezig, geven heel veel aandacht en zorg om leerlingen te laten groeien. Wanneer mogen zij zelf op adem komen en tijd besteden aan hun inspiratie? Is er ruimte om aandacht te geven aan de vraag ‘waar doe ik het allemaal voor?’

Wil je tijd maken voor het goede gesprek over inspiratie? Wil je nadenken over wat je de leerlingen vanuit die inspiratie wil meegeven? Wil je zicht krijgen op wat het geïnspireerd werken in de weg kan staan? Wil je loskomen van de dagelijkse routine en tijd nemen voor de ‘binnenkant’? Sta stil, ontdek wat van waarde is in het onderwijs. Ga mee op expeditie!

Onze ervaring leert dat leerkrachten opbloeien als ze de tijd te krijgen om aandacht te besteden aan hun inspiratie. Hierdoor doen zij hernieuwde energie op. De expeditie draagt bij om keuzes te maken vanuit drijfveren. Het geeft focus. Het vergroot ook het vertrouwen op de eigen kwaliteiten en de onderlinge verbondenheid. Een geïnspireerde leerkracht is van grote waarde voor de klas en op school.

Wat doen we tijdens een expeditie? De expeditie is een tweedaagse op een bijzondere locatie, zoals een klooster of bezinningsoord in de natuur. In deze twee dagen stappen we heel bewust uit de hectiek van de school en nemen we de tijd voor de ‘binnenkant’, de passie en bezieling van de leerkracht. We gaan aan de slag met vragen zoals: Waar is het je om te doen in je leerkracht zijn? Door welke drijfveren laat je je leiden in de dagelijkse praktijk? Wat is je unieke kwaliteit als leerkracht en hoe kun jij die elke dag inzetten? Waarin wil je leerlingen graag iets meegeven? Met welke tegendruk heb je te maken vanuit de omgeving en hoe kun je daarmee omgaan?

Aan de hand van afwisselende werkvormen in een programma dat is afgestemd op de vragen van de groep, krijgen de deelnemers zicht op hoe zij hun bezieling, inzet en energie kunnen vasthouden in het werk als leerkracht.

Onze mensen

Jahmilla Frank, Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing:

‘Ik maak graag mogelijk dat zowel leerlingen als leerkrachten elkaar écht ontmoeten’