Coaching

Veel leerkrachten kiezen heel gemotiveerd voor het onderwijs. Soms nemen de waan van de dag en werkdruk het langzaam over. Arkade biedt begeleiding en coaching die gericht is op persoonlijke drijfveren, professionele waarden en datgene wat voor jou waardevol, zingevend en inspirerend is. Zo onderzoeken we hoe jij met hart en ziel voor de klas kunt staan.

Neem contact op

Weer zin in je werk door goede gesprekken

Ook medewerkers in het onderwijs hebben in hun werk soms te maken met tegenslag en werkdruk. Daardoor kan je energie verdwijnen en kun je je onprettig gaan voelen. Arkade heeft veel ervaring in het begeleiden van professionals in het onderwijs. We noemen dat: gesprekken met diepgang. Door terug te gaan naar je oorspronkelijke drijfveren krijg je weer zin in je werk.

Terug naar je drijfveren

Arkade begeleidde een schooldirecteur die dreigde vast te lopen in haar werk. Ze had moeite met de druk van het opbrengstgericht werken. Ooit had ze heel gemotiveerd voor het onderwijs gekozen, maar ze voelde zich steeds verder afstaan van haar oorspronkelijke drijfveren. Samen met de begeleider van Arkade kon ze zelf het tij keren. In deze gesprekken met diepgang worden de persoonlijke waarden bovengehaald, en doorgevraagd op wat waardevol en inspirerend gevonden wordt. De begeleiders van Arkade kunnen daarbij ook inspiratiebronnen uit levensbeschouwelijke tradities inbrengen.

Omgaan met druk

De betrokkene kreeg na enkele gesprekken weer grip op haar situatie. Ze leerde omgaan met de druk en kreeg inzicht hoe zij zich weer prettig kon voelen in haar functie. “Ik neem meer rust om beter af te wegen waar ik op in ga.”

Omwille van de privacy zijn in deze tekst een aantal opdrachten samengebracht zodat deze schooldirecteur niet te herleiden is tot één persoon.

Onze mensen

Rosa van Bottenburg, Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing:

‘Oprecht contact maken met iemand die anders lijkt te zijn dan jij kan spannend aanvoelen, maar is vooral verrijkend. Kinderen zich hiervan bewust laten worden is voor mij een uitdaging.’