Stilte en drijfveren

Wat inspireert ons in het werk?

Binnen het onderwijs is toenemende aandacht voor de opbrengsten die niet of moeilijk meetbaar zijn. Dit gaat vergezeld van meer aandacht voor de persoon en normatieve professionaliteit van de leerkrachten, directies, besturen en raden van toezicht. De competenties van de medewerkers ten aanzien van morele en spirituele ontwikkeling in verschillende levensfasen worden hierin steeds belangrijker. Arkade bewerkstelligt een krachtige en zinvolle verbinding van deze professionals met hun levensbeschouwelijke bronnen en drijfveren. En stimuleert in deze groei en ontwikkeling.

Daarnaast signaleren we een toenemende weerstand tegen een eenzijdige en instrumentele benadering in het onderwijs met een focus op meetbaarheid en doelmatigheid. Daarmee worden waarden als inspiratie, bezinning en verwondering tekort gedaan. Arkade profileert zich als een organisatie met deskundige, inspirerende begeleiders die op een moderne wijze rijke leeromgevingen schept voor teams van scholen om zich te bezinnen op de fundamentele doelen van het onderwijs.

Rouw en crisissituaties

Arkade biedt experts die zijn gespecialiseerd in de ondersteuning van scholen bij rouwsituaties en crises. Directies, leerkrachten en kinderen begeleiden wij wanneer rouw de school binnen komt, direct of indirect. In ieder leven komt afscheid nemen voor, in het klein of in het groot. Soms voorziet rouw-educatie in de behoefte, andere keren bieden we concrete werkvormen en handreikingen of coaching.

Stilte en bezinning

In de klas doen kinderen bij uitstek veel nieuwe indrukken op, en doen zich steeds nieuwe situaties voor. Tegelijk gebeurt er ook van binnen veel; per dag denk je gemiddeld 70.000 gedachten. Goed nieuws: concentratie is goed te trainen is voor groot en klein! Onze begeleiders leren leerkrachten en leerlingen op speelse wijze experimenteren en oefenen met stilte en aandacht.

Coaching

Leerkrachten kiezen vaak gemotiveerd voor werken in het onderwijs. Tegelijk kunnen werkdruk en de waan van de dag langzaam het overwicht krijgen. Onze coaching is voor die leerkrachten: gericht op professionele waarden, jouw persoonlijke drijfveren en aandacht voor hetgeen voor jou inspirerend, zingevend en waardevol is. Zo onderzoeken we hoe jij met hart en ziel voor de klas kunt staan.

Faillissement Arkade-Cilon

Stichting Arkade-Cilon is op 29 november 2022 failliet verklaard. 

Het is op dit moment niet mogelijk leskisten te reserveren. Dit zal op een later moment weer mogelijk zijn.

Voor begeleiding bij lessen levensbeschouwing en rond het thema diversiteit en filosoferen met kinderen en voor rouwbegeleiding van leerlingen of teams is Lenore Hehenkamp bereikbaar via lenorehehenkamp@gmail.com.

Voor overige vragen betreffende het faillissement verwijzen we u graag naar de curator: mr V.G.M. Leferink van Florent.

You have Successfully Subscribed!