Methodekeuze

Toe aan een nieuwe lesmethode voor levensbeschouwelijke vormingslessen? Of wilt u meer Bijbelverhalen integreren in het onderwijs maar geen idee hoe? Arkade begeleidt uw team hierbij en onderzoekt samen met u het beoogde doel van de lessen en hoe deze binnen het onderwijsconcept van school past. Er worden methodes bekeken en uitgeprobeerd voor het best passende resultaat.

Neem contact op

Katholieke basisschool De Duiventil

Katholieke basisschool De Duiventil uit Hoorn werkt al een aantal jaren met een vaste methode voor het vak levensbeschouwing. Steeds vaker vragen de leerkrachten zich af of deze methode nog wel past bij de leerlingen, het onderwijs en henzelf.

Methoden onderzoeken

Arkade laat het team verschillende methoden godsdienst/levensbeschouwing onderzoeken.  Eerst worden echter vragen gesteld. Met welk doel geef je de lessen? Hoe past het binnen jullie onderwijsconcept? Op deze manier bekijken de leerkrachten gericht de methoden. Ze worden enthousiast en kiezen naast de methode Kleur ook voor nieuwe kinderbijbels en een levensbeschouwelijk schoolthema voor de komende periode.

Implementatie in het vak godsdienst/levensbeschouwing

Met hulp van de onderwijsbegeleider oefent het team met de methode Kleur. Zo wordt de methode geïmplementeerd. Later in het jaar bereiden teamleden zich voor op het thema Water. Ze hebben zelf een idee wat voor verhalen ze kunnen gebruiken. Ze zijn echter verrast als Arkade hen laat ervaren hoe je met beelden levensbeschouwelijke gesprekken kunt voeren over het thema.

Evaluatie

Een evaluatieformulier van Arkade wordt aan het eind van het jaar ingezet om te kijken hoe tevreden het team is met de nieuwe invulling van het vak godsdienst/levensbeschouwing. Hoe tevreden en geïnspireerd het team is blijkt in gesprek met een directeur van een andere school: ‘Ik hoorde dat jullie een waardevolle bijdrage hebben geleverd op de Duiventil bij het project Water. Kunnen jullie dat ook in mijn team komen doen?’

Methodes

Levensbeschouwelijke methodes die Arkade aanbiedt zijn bijvoorbeeld: Hemel en Aarde, Kleur op school, Kind op Maandag, Trefwoord, Krachtbronnen en Een wereld vol verhalen.

Onze mensen

Coby Speelman, Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing, freelancer bij Arkade:

‘Als we elkaar beter begrijpen, kunnen we een stap zetten naar een respectvolle samenleving waar diversiteit geen angst inboezemt en waar kinderen hoop voor de toekomst aangereikt krijgen.’