Feesten en vieringen

Arkade houdt van eenheid in verscheidenheid, wij begeleiden graag vieringen en feesten van alle wereldreligies. Zo ondersteunen wij teams bij een opfrisworkshop/cursus rond een religie. Ook leveren wij verhalen en materialen voor vieringen. Natuurlijk geven we graag les in de groepen: van Pasen via Divali naar Bevrijdingsdag…. en meer! Rituelen via feesten en vieringen helpen kinderen hun oriëntatie te vinden in wie zij zijn.

Neem contact op

De verscheidenheid aan achtergronden die kinderen met zich meebrengen, wordt in de klas onder andere zichtbaar in de verschillende feesten die zij vieren. Feesten zijn ook belangrijke momenten waarop de verhalen uit levensbeschouwelijke tradities worden verteld. Wat vieren mensen eigenlijk met Kerstmis? En met Divali? Een feestelijke kans om met elkaar en over elkaar te leren, maar ook over de verschillende religies binnen de school.

Basisschool De Bron: betekenisvol feest voor alle kinderen

Feesten vormen een mooie aanleiding om kennis te maken met levensbeschouwing, en met elkaar. Basisschool de Bron kiest ervoor al in de voorbereiding hierop in te steken. In gesprek met ouders en andere belangstellenden werd bijvoorbeeld afgelopen schooljaar gezocht naar een vorm voor het katholieke paasfeest, die betekenisvol is voor álle kinderen.

In 2015 werd de kans aangegrepen om tegelijkertijd aandacht aan Divali en Sint Maarten te geven, aangezien ze beiden op 11 november vielen.

Aandacht voor het verhaal

Mooi is te merken hoe verschillende perspectieven in gesprekken als deze een plek krijgen. Het is bijvoorbeeld niet voor iedereen vanzelfsprekend de feesten uit andere religieuze tradities te vieren. Dat betekent echter niet dat je niet kunt stilstaan bij waar het feest om draait, bij het verhaal erachter, en aandacht kunt besteden aan welke betekenis dat kan krijgen in onze tijd.

Arkade ondersteunt graag bij de vragen die hierbij een rol spelen: wat is betekenisvol ‘vieren’? Hoe geven wij vorm aan het gesprek hierover? Hoe zorgen we ervoor dat het voor alle kinderen betekenis heeft? Daarnaast levert Arkade geregeld input voor de vorm van vieringen; bijvoorbeeld met onze feestenkalender, leskisten en rijke bibliotheek aan materiaal.

Onze mensen

Lenore Hehenkamp, Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing:

‘Mijn anders zijn bestaat bij de gratie van jouw anders zijn.’

Faillissement Arkade-Cilon

Stichting Arkade-Cilon is op 29 november 2022 failliet verklaard. 

Het is op dit moment niet mogelijk leskisten te reserveren. Dit zal op een later moment weer mogelijk zijn.

Voor begeleiding bij lessen levensbeschouwing en rond het thema diversiteit en filosoferen met kinderen en voor rouwbegeleiding van leerlingen of teams is Lenore Hehenkamp bereikbaar via lenorehehenkamp@gmail.com.

Voor overige vragen betreffende het faillissement verwijzen we u graag naar de curator: mr V.G.M. Leferink van Florent.

You have Successfully Subscribed!