Excursies

Arkade verzorgt op maat diverse excursies voor uw leerlingen. Scholen waren eerder enthousiast over bezoek met uitleg van voorgangers in tempel, synagoge, kerk en moskee. Ook kunnen wij een passend aanbod doen als u een klooster of Joods, Bijbels of ander museum met onze deskundige begeleiding wil bezoeken. Excursies dragen bij aan de ontwikkeling van een breder wereldbeeld.

Neem contact op

De Bavinckschool: de onderzoekende jonge burger

Arkade begeleidt veel scholen met de invulling van de verplichte vakgebied actief burgerschap en sociale integratie. Samen met uitgeverij Kwintessens heeft Arkade bijvoorbeeld het project ‘Geloof in de Buurt’ ontwikkeld. Met dit lespakket gaan jonge burgers in hun eigen omgeving op zoek naar kenmerken van verschillende religies en levensbeschouwingen. De Bavinckschool in Hilversum ging als één van de eerste scholen aan de slag met het project.

Religieuze diversiteit

De Protestants-Christelijke Bavinckschool wil leerlingen met een open blik kennis laten maken met de grote religieuze stromingen. Hoewel de religieuze diversiteit op school niet heel sterk aanwezig is, ziet de school het omgaan met religieuze diversiteit wel als een opdracht.

Een geslaagd project

Tijdens het project Geloof in de Buurt zijn de leerlingen uit groep 7 en 8 op onderzoek gegaan naar kenmerken van religie in hun buurt. Ze brachten gebedshuizen en heilige plekken letterlijk in kaart en brachten een bezoek aan een kerk en een moskee. Ook andere groepen verdiepten zich in een van de wereldreligies. Het project werd afgesloten met een schitterende tentoonstelling voor ouders, mensen uit het gebedshuis en buurtgenoten.

Onze mensen

Coby Speelman, Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing, freelancer bij Arkade:

‘Als we elkaar beter begrijpen, kunnen we een stap zetten naar een respectvolle samenleving waar diversiteit geen angst inboezemt en waar kinderen hoop voor de toekomst aangereikt krijgen.’

Faillissement Arkade-Cilon

Stichting Arkade-Cilon is op 29 november 2022 failliet verklaard. 

Het is op dit moment niet mogelijk leskisten te reserveren. Dit zal op een later moment weer mogelijk zijn.

Voor begeleiding bij lessen levensbeschouwing en rond het thema diversiteit en filosoferen met kinderen en voor rouwbegeleiding van leerlingen of teams is Lenore Hehenkamp bereikbaar via lenorehehenkamp@gmail.com.

Voor overige vragen betreffende het faillissement verwijzen we u graag naar de curator: mr V.G.M. Leferink van Florent.

You have Successfully Subscribed!