Levensbeschouwing

Levensbeschouwing is het samenhangend geheel van ideeën, ervaringen, waarden en beelden dat een persoon ontwikkelt over zichzelf, over het samenleven met anderen en over de wereld.

Het is een dynamisch verhaal dat zich ontvouwt met anderen, ook uit anderen tijden en culturen.

Arkade vindt het belangrijk om met kinderen over hun levensbeschouwing  in gesprek te gaan en ze hierover te laten nadenken. Met levensbeschouwelijk onderwijs leren leerlingen ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen, hoe de wereld in elkaar steekt en wat hun weg en plek is in de wereld, door in een doorgaande dialoog met uiteenlopende levensbeschouwelijke vragen, thema’s en bronnen een eigen antwoord te formuleren, een levensbeschouwing te ontwikkelen en een levenswijze te ontdekken.

Op school stellen leerlingen hun levensvragen en ervaren onderlinge verscheidenheid. Dat biedt hen de kans zowel hun eigenheid als de diversiteit te onderzoeken. Vragen stellen, luisteren naar elkaar en samen filosoferen of onderzoeken: onmisbare vaardigheden voor alle leerlingen, zowel in het openbaar als het bijzonder onderwijs. Het stimuleren van de levensbeschouwelijke ontwikkeling is een belangrijke opgave waardoor leerlingen uitgedaagd worden om uit te groeien tot kritische wereldburgers. Ga daar maar aan staan als leerkracht of directeur. Advisering, training of begeleiding kan op zijn tijd heel welkom zijn.

Arkade adviseert en begeleidt besturen, directies en schoolteams, ouders en leerlingen bij vraagstukken rond levensbeschouwelijke vorming. We onderzoeken samen hoe scholen invulling kunnen geven aan beleid en praktijk. Onze onderwijsbegeleiders verbinden theorie, levensbeschouwingen en hedendaagse samenlevingsvraagstukken met de ervaringen van de betrokkenen binnen het onderwijs.

Het team van Arkade bestaat uit onderwijskundigen, religiewetenschappers, theologen en experts levensbeschouwelijke vorming. We hebben verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. Zo kunnen we goed inspelen op de wensen van onze klanten en is er voor elke klant een geschikte begeleider.

Feesten en vieringen

Arkade begeleidt graag feesten en vieringen van de wereldreligies, waarbij we houden van eenheid in verscheidenheid. Sommige scholen bieden we een opfrisworkshop over een religie, of we leveren materialen en verhalen voor een viering. Ook geven de begeleiders les in de klas: van Pesach tot Divali tot Bevrijdingsdag. Vieringen en feesten helpen kinderen zich te leren oriënteren op wie ze zelf zijn.

Methode keuze

Is op school het levensbeschouwelijk leren toe aan een nieuwe impuls? Arkade helpt u kiezen voor een (nieuwe) lesmethode levensbeschouwelijke vorming. Of wellicht leeft de wens in uw onderwijs meer Bijbelverhalen te integreren, en is het nog zoeken naar een goeie vorm. Arkade verzorgt een traject waarin u kennismaakt met methodes, om als team een keuze te maken die bij uw school past.

Excursies

Als Arkade verzorgen we excursies op maat die bijdragen aan de ontwikkelingen van een breder wereldbeeld. Leerkrachten en kinderen komen vaak enthousiast terug van een bezoek aan een tempel, kerk, moskee of synagoge waarbij een voorganger uitleg geeft. Daarnaast bieden wij ook deskundige begeleiding bij het bezoeken van bijvoorbeeld kloosters, het Joods of het Bijbels museum.

Faillissement Arkade-Cilon

Stichting Arkade-Cilon is op 29 november 2022 failliet verklaard. 

Het is op dit moment niet mogelijk leskisten te reserveren. Dit zal op een later moment weer mogelijk zijn.

Voor begeleiding bij lessen levensbeschouwing en rond het thema diversiteit en filosoferen met kinderen en voor rouwbegeleiding van leerlingen of teams is Lenore Hehenkamp bereikbaar via lenorehehenkamp@gmail.com.

Voor overige vragen betreffende het faillissement verwijzen we u graag naar de curator: mr V.G.M. Leferink van Florent.

You have Successfully Subscribed!