Fusiebegeleiding

Wanneer je gaat samenwerken of fuseren met een andere school komen er altijd gevoeligheden boven tafel. De gevoeligste onderwerpen raken ons in onze identiteit. Door in een vroeg stadium de identiteit van beide scholen bespreekbaar en voelbaar te maken, kan het samenwerken of het vormen van een nieuwe schoolidentiteit een verrijkend proces worden. Arkade begeleidt scholen hierbij. We bieden een warme sfeer om elkaar te ontmoeten en tot gedragen besluiten te komen.

Neem contact op

Twee schoolbesturen, één visie op identiteit

SCO De La Salle en VCPO De Basis: twee schoolbesturen die onderzochten of een fusie haalbaar en zinvol was. Voor beide organisaties was de levensbeschouwelijke identiteit van belang.

Werkconferentie

Tijdens een werkconferentie spraken zo’n 90 ‘stakeholders’ over de beelden die men van elkaar had. “Interessant om de vooroordelen over ‘de anderen’ uit te spreken en daarover dan geanimeerd in gesprek te gaan”, zei één van de deelnemers achteraf.

Later op de avond konden de deelnemers via een actieve, speelse werkvorm hun input leveren voor de beleidsontwikkeling van de nieuwe organisatie. De deelnemers stelden ‘richtinggevende uitspraken’ vast, die de werkgroep gebruikt heeft bij het schrijven van een gezamenlijke visie op de identiteit en het identiteitsbeleid.

Groei door diversiteit

Verschillen in identiteit bleken geen obstakel te zijn voor een mogelijke fusie. Sterker nog: “met behoud van de bestaande diversiteit kan er juist sprake zijn van groei voor de totale organisatie”, concludeerde de stuurgroep van het fusieproces.

Onze mensen

Jahmilla Frank, Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing:

‘Ik maak graag mogelijk dat zowel leerlingen als leerkrachten elkaar écht ontmoeten’