Een herkenbaar identiteitsdocument

Wat is onze schoolidentiteit en hoe verhouden wij ons tot mensen met een andere levensbeschouwing? Het is goed voor de uitstraling van de school, en voor de werksfeer hier samen over na te denken en duidelijk afspraken te maken. Hier vind je lesmateriaal om te reflecteren over de schoolidentiteit en informatie over een begeleidingstraject voor een breed gedragen identiteitsdocument.

Neem contact op

Stichting CPOW: herijken van de identiteit

Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland wilde graag haar identiteit beter laten aansluiten bij deze tijd. Belangrijke vragen daarbij waren: wat betekent het woord confessioneel in een veranderende samenleving? Hoe kan deze identiteit een onderscheidende kwaliteitsfactor zijn? En hoe kunnen we met negentien scholen samen tot één gedragen visie komen?

Een drietal directeuren en twee onderwijsbegeleiders van Arkade vormden samen de projectgroep. Met verschillende inspiratie-bijeenkomsten, o.a. in het mooie kerkje van Oosterleek, werd door directeuren gezocht naar gemeenschappelijke waarden en ideeën over de opdracht van de scholen. Dit heeft onder meer geleid tot drie kernwaarden, die nieuwe invulling geven aan de slogan ‘geloof in onderwijs’.

Integrale aanpak

In vervolgstappen worden ook leerkrachten en ouders meegenomen, door te inventariseren waar behoeften liggen als het gaat om vormgeven aan identiteit. Wat hebben zij nodig om vorm te geven aan de kernwaarden? Bijvoorbeeld door gesprekken over methodekeuze te koppelen aan de gekozen waarden, of met jaarlijkse bezinningsbijeenkomsten rond de identiteit.

Heeft u ook een vraag over het helder krijgen van de identiteit van uw stichting of school of een bredere vraag betreffende uw visie en/of missie? Neem dan contact op met Arkade!

Onze mensen

Anoor de Zeeuw, Bureaumedewerker Arkade:

‘Iedere bijdrage, groot of klein, is gericht op het vervolmaken van het geheel.’