Gesprekstechnieken

Heb je een lastig onderwerp te bespreken? Escaleert een gesprek altijd rondom bepaalde thema’s? Zit je in een discussie voor je het weet? Arkade adviseert en begeleidt in het gebruiken van verschillende gesprekstechnieken. Met de juiste handvatten en tools behoud je de rust tijdens een gesprek, maak je spannende thema’s bespreekbaar en creëer en behoudt je de veiligheid in een groep.

Neem contact op

Discussies worden graag gevoerd in de klas, met het team én met ouders. En er is er altijd eentje bij met een sterk uitgesproken mening. Discussies lopen dan meestal snel, hoog op. Extra aandacht voor het voeren van een dialoog is hiervoor een oplossing. Maar een workshop rondom gesprektechnieken kan ook waarde zijn in de dagelijkse praktijk zonder dat er een conflict aan ta pas komt. Ga bijvoorbeeld met leerlingen in gesprek over een andere levensbeschouwing of leer met je team op een manier vergaderen die energie geeft in plaats van zuigt. Arkade biedt verschillende workshops en trainingen aan om deze vaardigheden zowel in de klas als in het team toe te passen.

Van discussie naar dialoog…

Tijdens het schoolthema ´Humanisme´ op een school in Amsterdam riep een filmpje over de filosoof Plato van alles op. De uitspraken gingen van; `Mensen die niet in god geloven zijn slecht´ tot ´Als mensen zelf kunnen nadenken over hoe ze moeten leven, waarom gaan we dan nog naar school?´ Hoe ga je met leerlingen het gesprek aan terwijl zij op een respectvolle manier van elkaar kunnen leren? De klas kwam er niet goed uit, de temperatuur steeg flink! De dialooghand met de dialoogafspraken die de onderwijsbegeleider van Arkade aanraadde, bleek echter een keerpunt. Na flink oefenen veranderde het gesprek van discussie naar dialoog.

De leerlingen hebben veel geleerd van de les over het voeren van een dialoog. Zij hebben geluisterd naar de mening van een Islamitische leerling, een Joodse leerling en een leerling die geen religie aanhangt. En daarbij lukte het hen om ook even hun eigen mening uit te stellen. En het leuke was; zodra jij naar aan ander luistert, wil die andere ook luisteren naar jouw standpunten. De dialooghand hangt nu prominent in de klas en geregeld wijst een leerling er nog even naar als er weer een discussie uit de hand dreigt te lopen.

Ouders in dialoog.
Het komt regelmatig voor dat ouders vragen hoe er levensbeschouwelijk onderwijs aan hun kinderen wordt gegeven. Dan luidt het antwoord: Kom naar Ouders in Dialoog! Zo organiseerden we op de Paulusschool in Amsterdam een mooie bijeenkomst om met ouders in gesprek te gaan.

Gesprekken over opvoedingsidealen.
Het is rumoerig en gezellig in het lokaal waar ouders zich verzamelen voor de bijeenkomst ‘Ouders in Dialoog’. Terwijl muziek speelt en de koffie en koekjes op tafel staan, zoeken ouders een plekje rond de tafel. De ouder-coördinator heet iedereen welkom en vraagt iets over zichzelf te vertellen. Het blijkt dat de diversiteit aan levensbeschouwingen groot is. Er ontstaat een mooi gesprek over opvoedingsidealen en ouders komen in rap tempo meer te weten over elkaars verschillende achtergronden. De onderwijsbegeleider zorgt ervoor dat iedereen goed aan bod komt en legt verbindingen tussen de verschillende religies. Aan het einde van de bijeenkomsten merkt een ouder op: ‘Mooi om te merken dat we veel meer gemeen hebben dan we dachten.’

Arkade begeleidt gesprekken met ouders over opvoeding en levensbeschouwing. Zo kunnen ouders ervaren wat het voor hun kinderen betekent om deel uit te maken van een multireligieuze en multi-culturele klas. Door speelse werkvormen ontstaat er diepgang in het gesprek over opvoedingsidealen.

Onze mensen

Coby Speelman, Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing, freelancer bij Arkade:

‘Als we elkaar beter begrijpen, kunnen we een stap zetten naar een respectvolle samenleving waar diversiteit geen angst inboezemt en waar kinderen hoop voor de toekomst aangereikt krijgen.’