Filosoferen met kinderen

Jonge kinderen verwonderen zich voortdurend. Daarbij stellen ze de ‘waarom-vraag’, die  centraal staat in de filosofie(“liefde voor wijsheid”). Het is heel waardevol in de ontwikkeling van het kind een nieuwsgierige, onderzoekende houding te cultiveren. Hier vind je lesmateriaal over filosoferen met kinderen en informatie over een (naschoolse)training voor leerkrachten om goed te kunnen filosoferen met kinderen.

Neem contact op

Basisschool De Mijlpaal: Filosoferen met kinderen
Jonge kinderen verwonderen zich voortdurend over hun wereld. In groep 8 weten ze echter al een groot deel van de wereld te verklaren. Hoe kunnen we die onderzoekende houding vasthouden en stimuleren? Dat vroeg de katholieke basisschool De Mijlpaal zich af. Arkade ontwikkelde een nascholing voor de leerkrachten, want filosoferen vergt een andere aanpak dan leren.

Over grote en kleine dingen
Wat is een vriend? Wat is vrijheid en wanneer ben je vrij? Welk huisdier is het meest vrij?
Als leerkracht heb je vaardigheden nodig om een filosofisch gesprek met kinderen in goede banen te leiden. Arkade leerde leerkrachten verschillende werkvormen die kunnen helpen filosofische vragen stellen over de grote en kleine zaken in het leven.

Leren filosoferen
Arkade verzorgde drie interactieve naschoolse trainingen waarin leerkrachten hun filosofische vaardigheden en houding versterken. Hierin stonden vragen centraal als:

  • Hoe kom je tot een filosofische vraag?
  • Welke rol heb je tijdens het filosoferen als leerkracht?
  • Hoe kun je een leerling stimuleren zijn gedachten te uiten

Leerkrachten bij De Mijlpaal hebben nu de instrumenten in handen om zelfstandig een filosofisch gesprek te voeren en zo de verwondering van kinderen te stimuleren.

Onze mensen

Lonneke Offenberg, Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing:

‘Kinderen zijn de beste leerkrachten: ze leren ons met een open blik kijken’