Diversiteit

De begeleiders van Arkade besteden vanzelfsprekend aandacht aan diversiteit in de lessen die zij maken en verzorgen voor scholen. Bijvoorbeeld rondom Keti koti, WOII, en Holi. Soms vraagt een school om expliciet aandacht te besteden aan dit onderwerp en geven we lessen over homoseksualiteit, gender, religieuze diversiteit en culturele en economische achtergrond. Zo dragen we bij aan een inclusieve maatschappij. 

Neem contact op

Verschillen in de klas
De school en de klas zijn plekken waar allerlei verschillende mensen elkaar ontmoeten. De diversiteit is vaak groot, en betreft niet alleen verschillenden culturen en geloven, maar bijvoorbeeld ook gezinsvormen, seksuele geaardheden en financiële achtergronden. De grote verscheidenheid die ons allemaal uniek maakt is daarmee ook waardevolle leerstof op school, en van belang als het gaat om samen leren en samen leven. Hoe werken we samen aan een school waar we allemaal tot ons recht komen?

‘Iedereen mag zichzelf zijn’
In de gastlessen die de begeleiders van Arkade verzorgen is altijd aandacht voor diverse perspectieven en bieden we ruimte aan de verschillende ideeën of ervaring die kinderen zelf met zich meebrengen. Soms is het ook vragen stellen die morelren aan sociaal wenselijke uitspraken als ‘in deze klas mag iedereen zichzelf zijn’. Want wat betekent dat, in het echt? Hoe gaat dat als de klas grinnikt zodra het gaat over een meisje dat op meisjes valt? Als de halve klas meedoet aan de ramadan en de rest eigenlijk niet goed weet wat dat is? Of als het jongetje wordt geplaagd dat houdt van nagellak? Met jonge kinderen kun je bijvoorbeeld onderzoeken wat het verschil is tussen toelachen en uitlachen. Met oudere kinderen valt al goed te spreken over hun eigen anders-zijn, en te reflecteren op wat er in de praktijk nog beter kan om te zorgen dat in de klas daadwerkelijk iedereen zichzelf durft te zijn. Wat is er voor nodig om te leren op dit gebied? Het kan voor groot en klein spannend zijn om open naar onze verschillen te kijken, en naar de manier waarop we daar zelf mee om gaan. Tegelijkertijd leren we onszelf en elkaar beter kennen door dit soort stapjes te zetten!

Arkade wil bijdragen aan een inclusieve wereld voor opgroeiende kinderen. We ontwerpen lessen en projecten op diversiteitsthema’s, bij levensbeschouwelijke feesten of actualiteiten. We leren leerlingen het verschil tussen discussie en dialoog. Zo adviseren en coachen wij bij het omgaan met gevoelige situaties op gebied van diversiteit.  En we organiseren ook ontmoetingen voor teams en voor ouders om elkaar écht te leren kennen.

Onze mensen

Jahmilla Frank, Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing:

‘Ik maak graag mogelijk dat zowel leerlingen als leerkrachten elkaar écht ontmoeten’