Burgerschap

Burgerschap is een breed begrip en lastig te definiëren. Want wanneer is iemand nou een goede burger? Bij Arkade benaderen we burgerschap vanuit het gedachtegoed van Bildung: brede vorming. Wij denken dat leerlingen het in deze tijd vooral nodig hebben om zich kritisch leren te verhouden tot de maatschappij, en tegelijkertijd begrip en betrokkenheid leren ontwikkelen voor andersdenkenden en andersgelovigen. In een tijd van polarisatie en onzekerheid is het nodig dat we leerlingen leren zich met elkaar te verbinden. Dit vraagt van leerkrachten dat ze in staat zijn om spannende gesprekken in de klas te voeren, zonder deze altijd te willen ‘oplossen’. Omgaan met verschillen is de grote uitdaging van burgers in de 21ste eeuw.

Arkade heeft zich de afgelopen jaren steeds meer ontwikkeld als een expert op het gebied van burgerschap. We kunnen uw school of stichting helpen met het bepalen van een gemeenschappelijke onderliggende visie op burgerschap van uw school. In een goede dialoog tussen directie en team (en evt. ook ouders en leerlingen) bepalen we samen antwoorden op vragen als: Wat verstaan wij onder goed burgerschap? Welke leerdoelen horen daar op onze school bij? Hoe integreren we dat in het bestaande lesprogramma? Wat doen we al goed, en waar liggen mogelijkheden voor aanscherping de komende jaren?

Diversiteit

De experts van Arkade besteden in hun lessen vanzelfsprekend aandacht aan diversiteit, bijvoorbeeld rondom Holi, Keti koti en WOII. En soms heeft een school behoefte aan expliciete aandacht voor dit onderwerp. Dan bieden we workshops of lessen over religieuze diversiteit, homoseksualiteit, gender, sociaal-economische en culturele achtergrond. Zo draagt Arkade bij aan een inclusieve samenleving.

Gesprekstechnieken

Speelt er een ingewikkeld onderwerp dat aandacht behoeft? Geeft een specifiek gesprek steevast spanningen? Beland je in een discussie voor je het weet? Als Arkade adviseren en begeleiden we in het gebruik van diverse gesprekstechnieken: om de rust in een gesprek te bewaren, spannende onderwerpen bespreekbaar te maken, en veiligheid in een groep te creëren en behouden.

Filosoferen met kinderen

Kleine kinderen kunnen zich voortdurend verwonderen. Bijvoorbeeld door de ‘waarom-vraag’ te stellen; precies waar het in de filosofie – als de “liefde voor wijsheid”- om draait! Het ontwikkelen van een onderzoekende en nieuwsgierige houding is voor kinderen zeer waardevol. Arkade verzorgt zowel gastlessen alsook een training voor leerkrachten om vertrouwd te raken met filosofie in de klas.

Faillissement Arkade-Cilon

Stichting Arkade-Cilon is op 29 november 2022 failliet verklaard. 

Het is op dit moment niet mogelijk leskisten te reserveren. Dit zal op een later moment weer mogelijk zijn.

Voor begeleiding bij lessen levensbeschouwing en rond het thema diversiteit en filosoferen met kinderen en voor rouwbegeleiding van leerlingen of teams is Lenore Hehenkamp bereikbaar via lenorehehenkamp@gmail.com.

Voor overige vragen betreffende het faillissement verwijzen we u graag naar de curator: mr V.G.M. Leferink van Florent.

You have Successfully Subscribed!