Arkade Nieuws

Verhoging uurtarieven Arkade per 1 juli 2020

Door Anoor de Zeeuw, Bureaumedewerker Arkade

Beste relatie,

Per 1 juli 2020 worden de tarieven van Arkade verhoogd. De oude uurtarieven zijn €112,50 (schoolniveau) en €127,50 (bovenschools niveau) en de nieuwe uurtarieven zijn €115 en €130. Dit is een verhoging van 2,2% en 1,9%.

De verhoging van het uurtarieven is noodzakelijk vanwege inflatie. De tariefverhogingen zijn lager dan de indexering van het CBS.

De begeleiders van Arkade staan ook na het zomerreces voor u klaar en wij zien uit naar een fysieke ontmoeting met u in het nieuwe schooljaar. Veel succes tijdens deze laatste schoolweken in deze spannende coronatijd.

Mede namens het voltallige Arkade-team,

met hartelijke groet,

 

Kaja Sariwating
Directeur Arkade

 

Bijlage:
Brief aan de relaties over de verhoging van de uurtarieven van Arkade

Onze mensen

Anoor de Zeeuw, Bureaumedewerker Arkade:

‘Iedere bijdrage, groot of klein, is gericht op het vervolmaken van het geheel.’