Arkade Nieuws

Veerkracht: klaar voor het nieuwe jaar

Door Evelijn Jebbink, Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing

Veerkracht: teambijeenkomst en lessenreeks

Onlangs sprak ik een leerkracht die verzuchtte; “Ik hoop dat we volgend jaar eindelijk een normáál schooljaar hebben.” Die diepe zucht liet me weer eens zien hoe de corona crisis een flinke impact heeft gehad op de scholen, en welke uitwerking dit had op de dagelijkse praktijk van de leerkrachten en directeuren.

“Je kunt de golven niet stoppen, maar wel leren surfen” luidt een gezegde, toegeschreven aan Lao Tze. De afgelopen anderhalf jaar waren er in een korte tijd wel heel veel golven. Wij denken daarom dat het goed is om het nieuwe schooljaar niet meteen met vliegende vaart te beginnen, maar juist nu te vertragen en elkaar als leerkrachtenteam met aandacht te ontmoeten. We hebben voor leerkrachten een teambijeenkomst (uit te breiden naar een studiedag) ontwikkeld onder de titel ‘Veerkracht’ waarbij we heel bewust de waan van de dag achter ons laten, en we ruimte maken voor vragen als: Hoe gaat het met je? Hoe heb je de afgelopen 1,5 jaar ervaren? Wat heeft jou als leerkracht en jullie als team positief geholpen hierin? Waar zat de veerkracht van jullie als team? Wat had je liever anders gezien, en zijn er ook zaken waar je met dankbaarheid op terug kijkt en die je graag vasthoudt richting de toekomst? Met deze teambijeenkomst willen we inzetten op een betekenisvolle gezamenlijke start na een bewogen schooljaar.
Voor de leerlingen ontwikkelden wij een lessenserie van drie lessen, waarin we samen verkennen wat veerkracht is, in kringgesprekken en aan de hand van creatieve verwerkingsopdrachten. Hoe ontwikkel je stevige wortels om te kunnen blijven staan? Onze ervaring is dat door deze lessen er een sfeer van verbondenheid ontstaat in de klas. Een goede start van het nieuwe jaar!

 

 

Onze mensen

Evelijn Jebbink, Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing:

‘Verschil in opvattingen maakt het gesprek over identiteit zinvol en uitdagend. Met elkaar geef je kleur aan de school.’