Arkade Nieuws

Leven in een onstuimig klimaat

Door Lenore Hehenkamp, Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing

 

Afgelopen jaar verscheen een prachtig boek: Natriltijd, terugbuigen na de storm (2020) van rouwdeskundige Riet Fiddelaers-Jaspers. Dit boek gaat over mensenlevens, en de wijze waarop we onderweg geconfronteerd worden met stormen. Zoals bijvoorbeeld een storm genaamd Covid19 die ons allen raakt, maar ook andersoortige stormen die in persoonlijke levens kunnen plaatsvinden. Die traumatisch kunnen zijn of gevoelens van rouw, verlies of afscheid kunnen oproepen. De storm is een krachtig beeld voor gebeurtenissen waar wij niet voor kiezen, die op ons pad komen of door het lot bepaald zijn. Natriltijd gaat niet zozeer in op deze gebeurtenissen zelf maar vooral op de veerkracht van mensen om weer op te kunnen veren, na de storm weer terug te kunnen buigen en fier rechtop te kunnen staan. Want hoe doe je dat?

Een veerkrachtige boom
De boom spreekt als metafoor voor veerkracht tot de verbeelding: Hoe een boom geworteld is en hoe flexibel de takken meebewegen in de wind zegt veel over de veerkrachtigheid van de boom. Tijdens een storm moeten de takken mee kunnen buigen en moeten de wortels diep zijn zodat ze niet uitgerukt worden. Het tegenovergestelde van veerkracht is verstarring, en je kan je voorstellen wat er gebeurt met takken die star zijn in plaats van flexibel: die hebben meer kans om te breken. Ook zulke takken heeft een boom vaak, takken die tijdens een heftige storm afscheuren of jonge takken die dun zijn en minder kunnen hebben.

Erkenning
In het hoofdstuk ‘Leven in een onstuimig klimaat’, gaat Fiddelaers-Jaspers in op het belang van erkenning. Want niet alle situaties lossen in de loop van de tijd weer op, niet iedere storm raast voorbij. En wat dan? Soms helpt het om te leren leven in het onstuimige klimaat. Dan is erkenning van belang, ten eerste door jezelf. Erkennen dat iets zwaar is, of moeilijk, of pijn doet. Daarbij gaat het niet zozeer om het aanvaarden van wat er gebeurd is maar van het aanvaarden van wat dit met je doet. Daarnaast is veerkracht ook een sociaal fenomeen: kun je delen, vind je erkenning bij anderen en hoe sta je samen sterk?

Veerkracht in de school
Arkade heeft zich de afgelopen periode verdiept in het thema veerkracht en biedt hierbij ook ondersteuning aan scholen. Zo ontwikkelden we een lesprogramma voor in de klas: wat is veerkracht en wat helpt jou om terug te veren? Ook verzorgden we voor stichting Zonova een studiedag met thema veerkracht om stil te staan bij de impact van de afgelopen (corona)periode, te erkennen wat er leeft, en lessen te trekken voor een nieuw schooljaar.
Natuurlijk zijn de rouwexperts van Arkade ook beschikbaar voor rouweducatie en ondersteuning bij rouwsituaties in de school. Denk daarbij aan één op één begeleiding, maar ook aan het begeleiden van teams en groepen als het gaat over stil staan bij de ‘storm’ van een overlijden, of bij wat ons veerkrachtig houdt.

Lees hier meer over veerkracht en kijk op deze pagina voor ons aanbod op gebied van rouw en verlies.

Veerkracht kun je oefenen
Hoe staat het met jouw of jullie veerkracht? Maak gebruik van bijgevoegd verhaal – over een boom en waarom deze zo gegroeid is als hij gegroeid is – en van een oefening uit Natriltijd. Je kunt deze zelf gebruiken of met een kleine vertrouwde groep leerlingen of collega’s te doen en te onderzoeken hoe het met jouw persoonlijke veerkracht gesteld is.

Klik HIER om te oefenen!

 

 

 

Onze mensen

Lenore Hehenkamp, Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing:

‘Mijn anders zijn bestaat bij de gratie van jouw anders zijn.’

Faillissement Arkade-Cilon

Stichting Arkade-Cilon is op 29 november 2022 failliet verklaard. 

Het is op dit moment niet mogelijk leskisten te reserveren. Dit zal op een later moment weer mogelijk zijn.

Voor begeleiding bij lessen levensbeschouwing en rond het thema diversiteit en filosoferen met kinderen en voor rouwbegeleiding van leerlingen of teams is Lenore Hehenkamp bereikbaar via lenorehehenkamp@gmail.com.

Voor overige vragen betreffende het faillissement verwijzen we u graag naar de curator: mr V.G.M. Leferink van Florent.

You have Successfully Subscribed!