Arkade Nieuws

Iris’ stage bij Arkade

Door Lonneke Offenberg, Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing

Stage
Als onderdeel van de master ‘Building Interreligious Relations’ aan de Vrije Universiteit, liep ik, Iris, van februari tot juni stage bij Arkade. Enthousiast begon ik in de eerste weken met het opstellen van mijn stageplan. Maar toen deed COVID-19 zijn intrede… Daar gingen al mijn mooie plannen! – en die van de rest van Nederland. Gelukkig was daar Zoom en ontbrak het in het team ook niet aan creativiteit. Zo heeft mijn stage toch nog bijzonder goed uitgepakt. Bijvoorbeeld met de wekelijkse Arkade Inspiratie filmpjes en daarnaast de ontwikkeling van een nieuwe training over Levensbeschouwelijk Burgerschap.

‘Building Interreligious Relations’ – dat is een hele mond vol. Wat houdt dat in? Letterlijk vertaald betekent het ‘het opbouwen van interreligieuze relaties’; relaties tussen verschillende religies in de maatschappij. Maar eigenlijk is die definitie te smal. Het gaat namelijk niet alleen over relaties tussen mensen of organisaties die religieus zijn, maar juist over hoe verschillend mensen en organisaties zich verhouden tot religie.

Iedereen heeft een levensbeschouwing
In Nederland zijn er bijvoorbeeld mensen die niks met religie hebben, voor anderen is het juist erg waardevol en weer anderen zijn ermee opgevoed maar doen er niet veel meer mee. Dat maakt dat mensen verschillende ideeën hebben over het leven; over wat goed is om te doen, over hoe je met andere mensen of bijvoorbeeld de natuur omgaat, zelfs over wat je eet en aantrekt! Die ideeën over het leven noem je levensbeschouwing. Iedereen heeft een levensbeschouwing. Levensbeschouwing is dus niet persé religieus, maar gaat erover hoe je in het leven staat, over wat je wereldbeeld en je mensbeeld is.

Levensbeschouwing in de klas
Mijn master gaat over de plek die verschillende levensbeschouwingen hebben in de Nederlandse maatschappij en hoe die met elkaar kunnen samenleven. De klas wordt soms wel vergeleken met een mini-maatschappij. En het onderwijs is dan ook misschien wel dé plek bij uitstek waar mensen met verschillende levensbeschouwingen elkaar ontmoeten en relaties opbouwen. Daarom heb ik gekozen voor een stage bij Arkade.

Niet alleen de leerlingen in de klas krijgen van huis uit verschillende levensbeschouwingen mee, ook als leerkracht heb je binnen je team vaak te maken met uiteenlopende levensbeschouwelijke achtergronden en visies. Die werken door in de ideeën die er zijn over goed onderwijs en manieren van lesgeven. Hoe ga je om met die verschillen? Worden ze überhaupt besproken? En zo ja, hoe kun je dat het beste doen?

Hoe ga je om met diversiteit?
Ik heb mij met name bezig gehouden met de vraag: hoe kun je als leerkracht omgaan met, en ruimte geven aan, levensbeschouwelijke diversiteit in de klas? En hoe kan Arkade leerkrachten hierin ondersteunen? Zo heb ik bijvoorbeeld Arkade Inspiratie filmpjes gemaakt. Dit zijn korte video’s van 3 tot 4 minuten, waar je als leerkracht inspiratie en tips kunt vinden voor het voeren van leuke en laagdrempelige levensbeschouwelijke gesprekken in de klas.

Levensbeschouwing en burgerschap
Daarnaast heb ik een training ontwikkeld voor een nieuwe manier van burgerschapsvorming: Levensbeschouwelijk Burgerschap. Dit is een vorm van burgerschapsvorming waarin je levensbeschouwing als startpunt neemt. Je begint als het ware bij de basis: hoe zie ik de wereld? Hoe zie ik mezelf en andere mensen? Wat heb ik daar thuis over geleerd? Van daaruit behandel je verschillende burgerschapsonderwerpen, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid of mensenrechten.

En dat doe je allemaal aan de hand van een verhaal. In het verhaal gebeurt iets waar leerlingen zich bijvoorbeeld in herkennen, of waar ze het juist helemaal niet mee eens zijn. Dat kun je als leerkracht gebruiken om het gesprek te beginnen. Waarom ben je het wel of niet hiermee eens? En is het erg als we het niet met elkaar eens zijn? Of kunnen we elkaar, ondanks ons meningsverschil, toch respectvol behandelen of zelfs vrienden zijn?

Inmiddels is mijn stage afgerond en ben ik bezig met het schrijven van mijn scriptie. Ik kijk ik terug op een hele leerzame en bovendien hele leuke tijd bij Arkade!

Onze mensen

Lonneke Offenberg, Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing:

‘Kinderen zijn de beste leerkrachten: ze leren ons met een open blik kijken’