Arkade Nieuws

Aandacht voor elkaar: ook op school

Door Jahmilla Frank, Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing

Op 6 oktober startte het kabinet een landelijke periode van stilstaan bij de impact van het coronavirus en van aandacht voor elkaar. Ook voor het onderwijs geldt: het virus raakt ons allemaal. De scholen zijn gelukkig weer open, en tegelijkertijd ziet het leven er echt anders uit. De meeste klassen hebben de afgelopen periode hun manier gevonden om het onderwijs nu vorm te geven. Daarnaast is het ook op school belangrijk om oog te hebben voor de impact op kinderen, en stil te staan bij verdriet, teleurstellingen en onzekerheid.

Tips: maak bijvoorbeeld op gezette momenten tijd voor een open (kring)gesprek, bedenk een troostketting, -plekje of signaal voor wie even aandacht nodig heeft. Of denk na over een moment om gezamenlijk stil te staan bij wat er leeft op dit gebied. Inspiratie hiervoor kunt u opdoen in onze handreiking voor een schoolritueel (paragraaf 3: bouwstenen), maar ook de begeleiders van Arkade denken graag met u mee.

Onze mensen

Jahmilla Frank, Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing:

‘Ik maak graag mogelijk dat zowel leerlingen als leerkrachten elkaar écht ontmoeten’