Arkade Nieuws

75 jaar vrijheid

Door Lenore Hehenkamp, Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing

Arkade maakte speciaal voor deze bijzondere editie van Bevrijdingsdag lesmateriaal voor alle basisschoolgroepen, bestaande uit twee filosofielessen over vrijheid en mensenrechten. Het lesmateriaal is bedoeld voor leerlingen uit de midden- en bovenbouw van het primair onderwijs.

Filosoferen is voor kinderen een heel mooi middel om een eigen mening te leren formuleren, in gesprek te gaan met een ander en ideeën bij te stellen. Daarnaast draagt het bij aan zelfvertrouwen en het ontwikkelen van een eigen visie. Deze lessen zijn een mooi opstapje naar leren filosoferen en leggen tevens de link met deze huidige coronatijd. Parallellen zijn o.a. te vinden in het thuis moetenzitten en je aan meer regels moeten houden dan voorheen. Wat doet dat met je gevoel van vrijheid? Ook afscheid nemen en moeten missen, spelen in deze tijd opnieuw een rol.

Je kunt de lessen aanvragen door eenvoudig een mail te sturen naar info@arkade.nl. Je ontvangt dan van ons het kostenloze lespakket per mail terug.

#stayhome #corona #75jaarvrijheid

ARKADE WENST JE EEN FIJNE BEVRIJDINGSDAG!

Onze mensen

Lenore Hehenkamp, Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing:

‘Mijn anders zijn bestaat bij de gratie van jouw anders zijn.’