De mensen van Arkade
Naam:

Lonneke Offenberg

Functie: Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing
Expertise: Levensbeschouwelijke educatie, sociaal emotionele ontwikkeling en wereldreligies
E-mail: l.offenberg@arkade.nl

Het doel van onderwijs is naar mijn mening karaktervorming. Ofwel: “The purpose of study is to make you steady.” Zoals een vogel niet kan vliegen met één vleugel, zo kunnen leerlingen niet alleen gevoed door kennis en vaardigheden het leven tegemoet treden. Het gaat er ook om een goede burger te worden, die waarde teruggeeft aan de maatschappij.

Als onderwijskundige vind ik dat het begeleiden van identiteit in essentie gaat om authentiek contact tussen volwassenen en kinderen. Ik geloof in een integrale aanpak, bijvoorbeeld door met levensbeschouwelijke verhalen het pesten tegen te gaan. Graag werk ik praktisch en met gebruik van de actualiteit, zoals met filmbeelden, zang, opdrachten en vragen.
Wat mijn hart sneller doet kloppen is als kinderen hun eigenheid en hun potentieel ontdekken. Daardoor staan ze met meer kracht, vertrouwen en vreugde in de wereld.

"Kinderen zijn de beste leerkrachten: ze leren ons met een open blik kijken"