De mensen van Arkade
Naam:

Lizzy Wijnen

Functie: Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing
Expertise: Bildung, burgerschap en wereldreligies
E-mail: l.wijnen@arkade.nl

Onderwijzen is voor mij een kunstvorm. Goed onderwijs (net als goede kunst) heeft diepgang en betekenis. Deze diepgang is zichtbaar, voelbaar en merkbaar op een school. Je ziet het aan de bevlogenheid van leerlingen, medewerkers en ouders. Het is voelbaar aan de verbondenheid in de school. Het is alleen minder goed meetbaar, hoewel het een groot effect heeft op het succes en geluk van kinderen. De betekenis en diepgang in het onderwijs heeft altijd te maken met het mensbeeld van de school, hoe willen wij de persoon van de leerling vormen? Dit is de kunst van Bildung. Burgerschap en wereldreligies zijn daar een onderdeel van.

Kenmerkend voor mijn werk is om geen antwoorden te geven, maar de juiste vragen te kunnen stellen. Dat is enorm lastig. Ik geloof dat ons onderwijs gebaat zou zijn bij docenten die leren om de juiste vragen te stellen aan leerlingen zónder het antwoord vooraf te geven. Vragen die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen én uitdagen. Zo maak je contact met de leerlingen en maak je hen eigenaar van hun eigen leertraject.

In het ‘waarom’ van ons onderwijs vinden wij onze inspiratie, maar leraren houd je betrokken door snel over te schakelen naar het ‘hoe’. Daarin zit mijn meerwaarde. Soms door middel van een training en voorbeeldles filosoferen met kinderen, soms door alle leraren te trainen op het gebied van Bildung en persoonsvorming of een missie- en visietraject.

"Ik laat mensen graag het mooie zien van de ervaringen en meningen van anderen."