De mensen van Arkade
Naam:

Kamel Essabane

Functie: Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing
Expertise: (wereld)burgerschap, diversiteit, dialoog
E-mail: k.essabane@arkade.nl

Ik vind het mooi om te zien dat kinderen al vroeg in staat zijn om na te denken over de grote levensvragen. Waar komen we vandaan? Wat is de zin van het leven? Hoe moeten we (samen)leven? Wat gebeurt er na het leven? Deze vragen komen bij veel kinderen vanzelf op, want de wereld om hen heen roept op tot verwondering. De superdiverse samenleving waarin we leven brengt daarin nog een diepere laag, met nieuwe kansen en uitdagingen. Ik vind het belangrijk dat kinderen begeleid worden in het proces van nadenken over levensvragen en het leren samen leven. Het is ook van groot belang dat leerkrachten en directeuren begeleid worden in dat proces, zodat ze samen een klimaat kunnen creëren op scholen in dienst van een positieve (levensbeschouwelijke) identiteitsontwikkeling.

Op een goede school is niet enkel aandacht voor wat leerlingen willen worden als ze groot zijn, maar ook aandacht voor wie ze willen zijn. Ik reik graag leuke werkvormen aan en ga graag met leerkrachten en directeuren in gesprek. Ik laat zien dat nadenken en van gedachten wisselen over levensbeschouwelijke vragen een leuk en zinvol proces is., ook al is het gesprek nooit af en worden we het nooit over alles eens.

"De reis is belangrijker dan het doel."