De mensen van Arkade
Naam:

Jahmilla Frank

Functie: Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing
Expertise: Gesprekken met diepgang, diversiteit en dialoog, verlies en rouw
E-mail: j.frank@arkade.nl

Als onderwijsbegeleider werk ik voor een aantal zeer verschillende stichtingen en scholen in en rond de hoofdstad. De diversiteit die kenmerkend is voor de stad Amsterdam is natuurlijk ook op school terug te vinden. Ik vind het daarom belangrijk dat samen leven en daarvan leren in het onderwijs aandacht krijgen. Ik bied concrete invulling, inspiratie of een frisse blik op hoe je dit kunt doen op de school. Ik kijk daarbij naar wat de school belangrijk vindt, wat echt van betekenis is en hoe daaraan gevolg te geven.

Kinderen brengen een groot deel van hun tijd door op school. Voor mij is daarom vanzelfsprekend dat wie zij zijn als mens de ruimte krijgt om te groeien. Ik maak graag mogelijk dat zowel leerlingen als leerkrachten elkaar écht ontmoeten. Het gaat mij daarbij zowel om verbondenheid als eigenheid, om innerlijke vrijheid, en om het mogen bestaan van andersheid. Om ook in dit opzicht van elkaar te leren, en tot volle ontwikkeling te komen.

"Ik maak graag mogelijk dat zowel leerlingen als leerkrachten elkaar écht ontmoeten"