De mensen van Arkade
Naam:

Iris Veerbeek

Functie: Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing
Expertise: Gesprekken en vraagstukken rondom religie en samenleving, levensbeschouwelijke diversiteit in het onderwijs
E-mail: i.veerbeek@arkade.nl

De klas wordt soms wel vergeleken met een mini-samenleving. En het onderwijs zie ik dan ook als dé plek bij uitstek waar mensen met verschillende levensbeschouwingen elkaar ontmoeten. Niet alleen de leerlingen in de klas krijgen van huis uit verschillende levensbeschouwingen mee, maar ook als leerkracht heb je binnen je team vaak te maken met uiteenlopende levensbeschouwelijke achtergronden en visies. En die werken bijvoorbeeld door in ideeën over goed onderwijs. Hoe ga je om met die verschillen? Worden ze überhaupt besproken? En zo ja, hoe kun je dat het beste doen?

Vanuit mijn achtergrond in de theologie en interreligieuze studies ben ik bijzonder geïnteresseerd in de plek die verschillende levensbeschouwingen innemen in de Nederlandse maatschappij en hoe die met elkaar samenleven – of juist met elkaar botsen of langs elkaar heen leven! Ik probeer de ontwikkelingen in de maatschappij op dit gebied in verband te brengen met de ontwikkelingen in het onderwijs. Daarbij focus ik me vooral op de vraag: hoe kun je als leerkracht op een goede manier omgaan met, en ruimte geven aan, levensbeschouwelijke diversiteit in de klas? En hoe kan Arkade leerkrachten hierin ondersteunen? Diversiteit kan namelijk heel mooi en verrijkend zijn, maar dat is niet vanzelfsprekend. Misschien merk je dat ook in je klas. Verschillen kunnen heel makkelijk leiden tot afstand en onbegrip, en zelfs polarisatie. Vruchtbare en verrijkende diversiteit zie ik dan ook als iets waar je aan moet werken, met elkaar. En als dat lukt, is dat een prachtige prestatie!

"Vruchtbare en verrijkende diversiteit is een gezamenlijke prestatie"