De mensen van Arkade
Naam:

Evelijn Jebbink

Functie: Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing
Expertise: Missie-visie, geïnspireerd leraarschap, gesprekken met diepgang
E-mail: e.jebbink@arkade.nl

Ik vind het mooi om te zien op hoeveel manieren mensen zin en betekenis geven aan hun leven. Waar geloof jij in? Wat is voor jou echt van waarde? Dat lijken ingewikkelde en grote vragen. Ik laat leerkrachten en directeuren zien dat het plezier en energie geeft om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Ik reik daarbij graag goede werkvormen aan. Door met elkaar te werken aan deze vragen, geef je kleur aan de school en de stichting waar je werkt.
Verschillen in opvattingen mogen bestaan. Ze maken het gesprek zinvol en uitdagend. Door aandacht te hebben voor levensvragen in de klas, dragen leerkrachten bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Daarnaast is het essentieel dat leerkrachten ook zelf af en toe pas op de plaats kunnen maken en stil staan bij hun drijfveren of inspiratiebronnen. Hiervoor organiseer ik inspiratiebijeenkomsten op bijzondere locaties of kloosterdagen. Leerkrachten gaan daarna weer met hernieuwde energie aan de slag op school.

"Verschil in opvattingen maakt het gesprek over identiteit zinvol en uitdagend. Met elkaar geef je kleur aan de school."