Arkade Blog

Van Christendom naar kapitalen…

Door Lonneke Offenberg, Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing

Op een zekere maandag stap ik een school binnen met de intentie het team en de leerlingen maximaal te inspireren bij de uitvoering van hun themaweek Christendom. Het is best spannend om alle groepen aan hun trekken te laten komen. In de sfeer van het thema denk ik: ‘Deo volente…’

Voor de groepen 1,2 en 3 stal ik een houten kruisje, kinderbijbel, wierook, grote paaskaars en andere dingen uit. Ze luisteren naar het verhaal “Jezus en het musje’. De leerlingen van groep 3 zoeken het plaatje bij de woorden met een k: “kruis” en “kerk”. Bij tips en tops over het gebruik van het mini leskistje zijn de leerkrachten enthousiast: “De kinderen vlogen meteen op het gebedssnoer af en herkenden het uit hun eigen geloof! (islam).” “Ik wil ook nog het verhaal van Sint Maarten vertellen, dat hoort ook bij het Christendom.” Ik ben blij dat het thema goed geland is!

Voor de groepen 4 t/m 8 start de week met de leskist Christendom. De kinderen wijzen gretig naar de voorwerpen en vragen erover: “Wat is daaaaaaat???” waarop ik zeg: “Kijk er goed naar, wat zou het kunnen zijn? Waar gebruiken ze dat voor? Kan je het ruiken, proeven, horen? Heb je een hulpje nodig uit je groep?” Via dit zelfontdekkend leren krijgen kinderen spelenderwijs informatie over christelijke rituelen en voorwerpen. Want, zoals een jongen zegt: “dat een wijwaterkwast op een wc borstel lijkt, dat snapt iedereen”. Het maakt me blij ze zo betrokken te zien.

Ik word vrolijk als een leerling voordoet hoe hij tot Antonius, de heilige van verloren voorwerpen zou bidden: “heilige Antonius mijn vriend, zorg dat ik mijn Iphone vindt!”. Dat is wat je noemt een eigentijdse invulling! Van hier is het een kleine stap naar de vraag wie er wel eens bidt en waarvoor dan. En dan ontdekken leerlingen dat er meer overeenkomsten dan verschillen zijn tussen het geloof van jou en de ander. Het is maar waar je je focus op richt.

Op woensdag en donderdag kom ik verwerkingslessen geven. De voorwerpen (bv. doopkaars, wijwaterkwast en wierookvat) geven aanleiding om bij 500 jaar Reformatie stil te staan en te vertellen over het ontstaan van katholicisme en protestantisme. En hoe er in elk geloof wel ooit mensen zijn geweest die zich op een moment afscheiden en een nieuwe stroming begonnen. En hoe die dappere voorgangers in het begin soms vervolgd werden door de ‘moederkerk’ omdat die geen gelovigen wil verliezen. En hoe elke nieuwe invalshoek zijn terrein moet bevechten omdat veel mensen het willen houden zoals het is.

Het mooie van het vertellen van verhalen vind ik de kinderen die geboeid luisteren en zich een eigen beeld vormen van dat wat je vertelt. Zacheus zich in de boom zien verstoppen terwijl Jezus hem toch ziet, vraagt verbeelding! Leuk dat de leerkracht van groep 5 haar groep bevraagt over ‘de moraal’. Deze groep heeft daarover een mooi inzicht gekregen: “er is vergeving mogelijk en na fouten kun je altijd een nieuwe start maken!”. Dat is ook voor volwassenen een bemoedigende boodschap!

Wat mij energie geeft in deze themaweek is te observeren dat kinderen baat hebben bij een gevarieerde leerlijn. Het maken van kapitalen is zogezegd een kapitale voltreffer bij een jongen uit groep 6, die moeilijk zijn concentratie kon bewaren bij de leskist. Zoals de monniken in de vroege middeleeuwen, maakt hij geconcentreerd een creatief schilderijtje van de eerste hoofdletter van zijn naam. Hij wint de eerste prijs met zijn “monnikenwerk”.

De kinderen van groep 7 en 8 worden uitgenodigd voor een Latijnse les zoals in de Middeleeuwen: samen uitvinden wat de betekenis is van een aantal Latijnse woorden. Zo ontdekken ze dat onze taal veel heeft geleend uit vroegere tijden, bijvoorbeeld de woorden ‘circus’ en ‘minister’. Errare humanum est. Deze Latijnse spreuk bleek bemoedigend bij het vertalen.

Het doel van deze themaweek is volgens het team goed gerealiseerd, mede door de variatie aan werkvormen en leerlijnen. Ik ben dankbaar dat er tussen de leerlingen zichtbaar verbinding en enthousiasme is ontstaan. Voor nu en nog eens!

Auteur van dit bericht

Lonneke Offenberg, Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing:

‘Kinderen zijn de beste leerkrachten: ze leren ons met een open blik kijken’