Arkade Blog

Lenore verzorgt een speciale ontmoeting

Door Lenore Hehenkamp, Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing

Mijn ervaringen met werken bij Arkade zijn wellicht in één woord samen te vatten. Ontmoeten. Dat klinkt zo simpel en alledaags en dat is het ook, maar daarmee niet minder bijzonder. De ander ontmoet ik graag in zijn/haar context, met zijn/haar verhaal en daardoor ontstaat vaak begrip, worden vooroordelen weggenomen en kun je elkaar raken.

Zo was ook de opzet voor de begeleiding van twee scholen die gaan fuseren. Een Protestants-Christelijk en Room-Katholieke school die beiden de stigma’s en beeldvorming kennen en die elkaar graag wilden ontmoeten op het vlak van levensbeschouwing. Met daarbij de vurige wens van de directeur om deze ontmoeting zo in te richten dat er ruimte zou zijn voor eigen verhalen, diversiteit en ook raakvlakken om vervolgens haar nieuwe team aan te kunnen sturen met deze ontmoeting in gedachten.

Corona gooide roet in het eten want de ontmoeting, waarvan ik altijd dacht dat hij valt of staat bij het elkaar in levende lijven zien, moest nu ineens online achter een scherm plaatsvinden. Hoewel ik mijn twijfels had, gaf de betrokkenheid van de directeur, de werkgroep en het team voor mij de doorslag deze meeting toch online vorm te geven. Ik ontwierp een aangepaste bijeenkomst en samen gingen we kijken of de beide teams met elkaar in gesprek konden gaan over de concrete invulling van de bijzondere identiteit van de gefuseerde school. In “breakout-rooms”, de online variant van werken in kleine groepjes, gingen leerkrachten van beide scholen met elkaar in gesprek. Er werden persoonlijke verlangens uitgewisseld maar ook gespard over vragen zoals ‘Maar wat willen we dan voor onze kinderen?’ ‘Hoe vertel je het paasverhaal aan kleuters?’ ‘Kunnen de Kerstman én het kerstverhaal een plek krijgen binnen de school?’

Als begeleider “wandelde” ik langs de verschillende groepjes en had ik de eer om bij de gesprekken mee te mogen luisteren. Ik verbaasde me over de openheid en onderlinge nieuwsgierigheid die er ontstond bij het openen van het gesprek. Ook online werden er verhalen gedeeld, groeide er begrip voor elkaar en werden vooroordelen weggenomen. En nog mooier, leerkrachten raakten elkaar. De directeur vatte het mooi samen; “Ik zag ertegenop omdat ik het best spannend vond of dit online zou kunnen werken maar ik ben zo trost op de openheid en bereidheid van dit team.”

Wat mij bijblijft is wat voor extreem flexibele en veerkrachtige wezens wij mensen zijn. We passen ons snel aan nieuwe situaties en werkelijkheden aan. En mooi om te ervaren dat de kracht van elkaar ontmoeten zelfs in deze aangepaste vorm voelbaar was!

Auteur van dit bericht

Lenore Hehenkamp, Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing:

‘Mijn anders zijn bestaat bij de gratie van jouw anders zijn.’