Arkade Blog

Kwetsbaarheid

Door Rosa van Bottenburg, Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing

Sleutel tot verbinding

“Het zou mij echt helpen als ik meer wist van de levensbeschouwelijke achtergrond van mijn collega’s. ” Het is half elf ’s ochtends en ik sta voor een team op een bassischool in Hoofddorp. De vraag komt uit de mond van één van de leerkrachten. De leerkracht in kwestie wil graag over dit thema het gesprek voeren met haar collega’s. Pas wanneer? als ze hen? op dit gebied beter leert kennen, denkt ze te kunnen inschatten hoe zij zich bewegen in het levensbeschouwelijk onderwijs en hoe zij hiertegen aankijken.

Ik begrijp haar vraag. Ook kinderen die ik lesgeef over diverse levensbeschouwingen vragen mij geregeld welk geloof ik heb. Ik beantwoord deze vraag altijd en benadruk hoe goed ik het vind dat ze deze vraag stellen. Ze willen kunnen plaatsen wie er voor hen staat en wat de context is waarvan uit of van waaruit ik spreek. Hoe kijk ik naar de wereld? Het antwoord op deze vraag beïnvloedt de informatie die ik hen geef, hoe ik mijn werk doe en hoe ik in het leven sta. Het antwoord dat ik hen geef zegt niet alleen iets over de ‘juf Rosa’, maar ook over mij als mens.

Door de kinderen een stukje van mijn persoon te laten zien, stel ik mij bewust open op. Ik nodig de kinderen hiermee uit om ook open te zijn naar elkaar. Wederzijdse openheid over jouw persoonlijke waarden is kwetsbaar, maar juist die kwetsbaarheid is volgens mij de sleutel tot verbinding tussen mensen. Deze verbinding is een belangrijke basis als het gaat om het creëren van een gevoel van veiligheid op school, maar ook op de werkvloer.

Met mijn collega’s bij Arkade bespreek ik werk gerelateerde dingen, het laatste nieuws, slecht slapende kinderen en de gang van zaken wat betreft katten en kamerplanten, maar ook dingen die ons op een dieper niveau richting geven. Juist hierdoor voel ik me met hen verbonden en veilig op de werkvloer. Ik kan mezelf zijn en ik weet wat ik aan mijn collega’s heb. Daarom begrijp ik de vraag van de leerkracht in Hoofdorp ook goed. Als je weet hoe iemand in het leven staat, wat iemand raakt en richting geeft, kan je je makkelijker met iemand verbinden. Pas dan kan je het echte gesprek voeren met je collega’s over wat je kinderen wilt meegeven in lessen levensbeschouwing.

Tijdens deze de studieochtend kwamen we helaas niet toe aan de vraag van de leerkracht, maar ik kom vast nog eens terug in Hoofddorp!

Auteur van dit bericht

Rosa van Bottenburg, Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing:

‘Oprecht contact maken met iemand die anders lijkt te zijn dan jij kan spannend aanvoelen, maar is vooral verrijkend. Kinderen zich hiervan bewust laten worden is voor mij een uitdaging.’