Arkade Blog

Juf, dank u wel!

Door Lonneke Offenberg, Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing

“Ik heb acht jaar ellende eruit gegooid!”

Verhalen, waarden-volle boodschappers…

De directies van de KBA Nw West scholen die ik begeleid, vragen mij dit schooljaar om levensbeschouwelijke verhalen in te brengen. Dat maakt mij enthousiast want verhalen:

  • verbinden verleden, heden en toekomst doordat ze eeuwenoud en actueel zijn
  • leren dat er een grotere context bestaat voor wie wij zijn…
  • zijn ‘waarden-volle’ boodschappers die kinderen in hun verbeelding stimuleren…
  • nodigen uit tot dialoog en geven inzicht in diversiteit in de eigen leefwereld
  • geven een voorbeeld in het omgaan met conflicten
  • laten leerlingen unieke antwoorden geven op vragen over zingeving, leven en dood, morele keuzes

Hoe zal ik deze waarden-volle boodschappers optimaal benutten? Ik kies voor een multireligieus verhaal zodat alle leerlingen zich erin kunnen vinden én een verhaal dat een eeuwenoude en actuele uitdaging aansnijdt: pestproblematiek. In de verbinding tussen de eerste les (vertellen verhaal) en de tweede les (‘Over de streep’) wordt het leerlingen duidelijk dat pesten van alle tijden is, dat er een keuze is, dat ze niet alleen dader of slachtoffer hoeven te zijn en dat er ‘licht aan het eind van de tunnel is. Toen voor Yosef/Jozef/Youssouf en zijn vader en broers, en nu voor hen!

In de eerste les vertel in groep 7 het verhaal over Yosef/Jozef/Youssouf en hoe hij een mooie mantel kreeg van zijn vader, gepest werd door zijn broers en hoe hij via de put naar Egypte werd verbannen. Het lied over Yosef/Jozef/Youssouf is de start voor dialoog. “Wat vind je ervan dat Yosef/Jozef/Youssouf als enige een mooie mantel krijgt?”. Ze zijn het snel eens: “Dom van vader Jacob” en “Dat is niet eerlijk naar de broers”.  Het valt op hoeveel begrip er is voor vader Jacob als dader/aanstichter, de broers als pester en Jozef als gepeste; leerlingen hebben mededogen zodra ik vraag naar de oorzaak van het gedrag van de betrokkenen! Er zijn ideeën te over om het voortaan samen anders te doen: “Vader Jacob geeft iedereen een goedkopere mooie jas” of “Jozef moet beter voor zichzelf opkomen, zijn mond opendoen! “

Tijdens de volgende les sta ik in de kleine gymzaal en heb een streep getrokken over de vloer. Deze les ‘Over de streep’ is spannend; het is geheel onvoorspelbaar of en wat de kinderen in gaan brengen over pesten en gepest worden. Aan mij de taak om veiligheid, regels en vertrouwen te creëren. De leerlingen van groep 7 gaan nieuwsgierig langs de kant zitten. Nadat ik de spelregels heb uitgelegd en de leerkracht belangstellend met het door mij verstrekte observatieformulier naar mij kijkt, start ik….:

“Ga over de streep als je je wel eens alleen hebt gevoeld …” Zeven leerlingen staan op en lopen in stilte over de streep in het midden van het gymlokaal. Ik vraag ze “Wie wil er iets vertellen over waarom je daar bent gaan staan?” en “Zie je dat je daar niet alleen staat? Anderen voelen zich ook wel eens alleen!” Daarna wordt het spannender; ik vraag de streep te passeren als je je bang, boos, verdrietig of gepest hebt gevoeld. Ze houden zich aan de afspraak: op geen enkel moment is er een oordeel over een ander. Wel in stilte steunende hartjes van vingers en opgestoken duimen. Ook voor de jongen die op mijn vraag waarom hij pest, ontdekt: “Ik pest als ik me verveel”…. Tranen stromen, er komen vriend(inn)en voor kinderen die in en buiten de klas wel ‘een hulpje’ willen. Het mooie is dat iedereen getuige is van elkaars gevoelens.

Een jongen loopt bij alle vragen over de streep en vertelt hoe ‘t voelt om steeds gepest te worden. Het wordt steeds stiller, kinderen beseffen hoe lastig hij het heeft (gehad). Als hij na de les zegt: “Juf, dank u wel, ik heb acht jaar ellende eruit gegooid!” raakt mij dat recht in mijn hart. Dank aan Yosef/Jozef/Youssouf die als waarden-volle boodschapper verleden en heden heeft verbonden!

Auteur van dit bericht

Lonneke Offenberg, Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing:

‘Kinderen zijn de beste leerkrachten: ze leren ons met een open blik kijken’