Arkade Blog

Het grote vooruitkijken

Door Evelijn Jebbink, Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing

Zaterdag 2 januari 2021, een nieuw jaar is begonnen, mijn vertrouwde ritueel continueert: ontbijten met de zaterdageditie van de Volkskrant. Op de voorpagina: “Het grote vooruitkijken is begonnen”, geïllustreerd door een jaren ’20 achtige graphic met een vrolijk dansende vrouw te midden van jazzmuzikanten. Waar andere jaarwisselingen geruisloos voorbijgingen, wakkert de coronacrisis dit nieuwjaar aan dat we met spanning, hoop en verwachting vooruitkijken naar wat 2021 ons gaat brengen.

Voor de kerstvakantie was ik druk bezig om samen met collega’s het programma voor de Expeditie Besturen in Bijzonder Onderwijs voor te bereiden. Een tweedaagse, zes jaar geleden geïnitieerd door twee bestuurders, waarbij onder begeleiding van Arkade een groep van bestuurders jaarlijks bij elkaar komt in Kloosterhotel ZIN. Wij bereiden het programma en thema altijd voor met een afvaardiging uit de groep. In onze voorbereidingsgesprekken werd al snel duidelijk dat het dit jaar zou moeten gaan over de grote impact van de coronacrisis op de scholen en op je rol als bestuurder. We verkenden met elkaar wat dat allemaal oproept aan vragen en gedachten. Meer dan ooit beseffen we dat de wereld niet maakbaar is en we niet in snelle oplossingen kunnen denken. We spreken met elkaar over de behoefte aan iets diepers en meer ‘doorleefd’, en hoe je vanuit vertrouwen en ‘de bedoeling’ kunt handelen. Dat is ook nodig in het ‘grote vooruitkijken’ met betrekking tot de andere grote thema’s die met de coronacrisis aan het licht zijn gekomen, zoals kansenongelijkheid en zorgen over het klimaat. Het duizelde me wel een beetje na die gesprekken. Al die grote ontwikkelingen, al die vragen die dat oproept richting de toekomst. Hoe blijf je daarin overeind staan? En waar put je je kracht uit?

In de kerstvakantie las ik daarom het nieuwste boek Stevig staan in een kwetsbare wereld (2020) van predikant Claartje Kruijff waarin ze schrijft over “Het belang van het versterken van je innerlijke fundament, door op zoek te gaan naar je ankerpunten, je innerlijke levenscoördinaten die ervoor zorgen dat je stevig staat.” Ik geloof dat dat alvast een goed begin is en geeft me hoop zo aan de start van dit nieuwe jaar. Ik realiseer me hoe krachtig het is om samen op zoek te gaan naar die levenscoördinaten én dat die niet zomaar uit de lucht komen vallen. Gelukkig kunnen we ons laten inspireren door de verhalen, gedichten en gedachten uit verschillende levensbeschouwelijke tradities. Het geeft me vertrouwen voor het programma van de Expeditie dat we stap voor stap vormgeven. Wel moeten we nog even geduld hebben. Gezien de huidige omstandigheden kunnen we het programma niet door laten gaan in januari, maar verplaatsen we het naar het vroege najaar. ‘Het grote vooruitkijken’ wordt vervolgd.

Auteur van dit bericht

Evelijn Jebbink, Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing:

‘Verschil in opvattingen maakt het gesprek over identiteit zinvol en uitdagend. Met elkaar geef je kleur aan de school.’