twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team teruggaan naar de essentie van dit religieuze feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

 FRP3663-kleinst 1

Arkade: een aanspreekpunt bij rouw of crisis in de school 
De interim directeur op de school uit Amsterdam is amper begonnen als zij hoort dat een leerling plotseling is overleden. Het team is diep geschokt. Hoe gaan zij straks om met vragen van ouders en leerlingen? Wat moet er allemaal gedaan worden? De interim benadert een onderwijsbegeleider van Arkade. Deze begeleider wordt het aanspreekpunt in de school.

Het nieuws vertellen
Voordat de school begint vertelt de begeleider hoe de leerkrachten het verschrikkelijke nieuws kunnen brengen in de klas; welke informatie geven zij, welke verhalen zetten zij in en wat voor reacties kunnen de kinderen geven. Samen met de interim-directeur stelt de begeleider een brief op voor de ouders. 

Afscheid op school
In overleg met de ouders van de overleden leerling wordt er een rouwplek gecreëerd in de school. Ouders, leerlingen en leerkrachten komen hier bij elkaar, brengen hun tekeningen en gedichten. De begeleider spreekt een aantal van de leerkrachten. Zij willen ook hun eigen ervaringen met rouw vertellen. Een week later is een afscheidsmoment. Deze is vormgegeven door de begeleider en leerkrachten. Na afloop spreekt de interim-directeur haar waardering uit naar de begeleider van Arkade. ‘Het was een zeer aangrijpende situatie. Door jouw begeleiding was er aandacht voor de nood van leerlingen, teamleden en ouders.’

Rouwprotocol

Arkade heeft een rouwprotocol opgesteld voor het primair onderwijs. Dit vernieuwde rouwprotocol is kort, bondig en overzichtelijk, zodat je snel kunt vinden wat je nodig hebt. Het biedt een stevig handvat, zodat je meteen kunt handelen in geval van verlies en verdriet binnen de schoolgemeenschap.
Klik hier voor het rouwprotocol

 

Voor meer informatie over rouw en verlies neem contact op met Melissa Bakker, onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing