twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team teruggaan naar de essentie van dit religieuze feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

 FRP7160-jpg kleinst

Opvoedingsidealen in verschillende culturen

Het komt regelmatig voor dat ouders vragen hoe er levensbeschouwelijk onderwijs aan hun kinderen wordt gegeven. Dan luidt het antwoord: Kom naar Ouders in Dialoog! Zo organiseerden we op de Paulusschool in Amsterdam drie bijeenkomsten:

Gesprekken over opvoedingsidealen

Het is rumoerig en gezellig in het lokaal waar ouders zich verzamelen voor de bijeenkomst 'Ouders in Dialoog'. Terwijl muziek speelt en de koffie en koekjes op tafel staan, zoeken ouders een plekje rond de tafel. De ouder-coördinator heet iedereen welkom en vraagt iets over zichzelf te vertellen. Het blijkt dat de diversiteit aan levensbeschouwingen groot is. Er ontstaat een mooi gesprek over opvoedingsidealen en ouders komen in rap tempo meer te weten over elkaars verschillende achtergronden. De onderwijsbegeleider zorgt ervoor dat iedereen goed aan bod komt en legt verbindingen tussen de verschillende religies. Aan het einde van de bijeenkomsten merkt een ouder op: 'Mooi om te merken dat we veel meer gemeen hebben dan we dachten.'

Speelse werkvormen

Arkade begeleidt gesprekken met ouders over opvoeding en levensbeschouwing. Zo kunnen ouders ervaren wat het voor hun kinderen betekent om deel uit te maken van een multireligieuze en multi-culturele klas. Door speelse werkvormen ontstaat er diepgang in het gesprek over opvoedingsidealen.

Wat zien ouders vanuit hun levensbeschouwing als belangrijke waarden die zij willen doorgeven aan hun kinderen? Welke overeenkomsten en verschillen komen daarbij naar voren? Ook leren ze over de religies die in de klas voorkomen en hoe de school daarmee omgaat. In de bijeenkomsten leren ouders elkaar beter kennen. Ook groepen ouders die elkaar wellicht niet zo snel spreken op het schoolplein, ontmoeten elkaar.

Heeft u interesse om een Ouders in Dialoog-bijeenkomst te organiseren? Neem contact op met Anoor de Zeeuw.