twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

 pinksteren

  1. Het verhaal
    De verhalen van Hemelvaart en Pinksteren staan heel logisch in verband met het Paasfeest, dus het is goed om daarnaar terug te gaan. Het Engelse woord voor Pinksteren is Pentacost, wat komt van het Griekse woord voor vijftig. We vieren met Pasen dat Jezus is opgestaan. Veertig dagen later was Jezus samen met zijn discipelen en nam hij afscheid van hen bij zijn hemelvaart. Daar vertelt hij hen dat ze naar Jeruzalem moeten gaan om de komst van de heilige geest te verwachten. Tien dagen later, als in Jeruzalem een joods feest wordt gevierd, zitten de vrienden bij elkaar in een huis. Ineens begint het daar te waaien en verschijnen er vlammen boven hun hoofden. Ze beginnen vol enthousiasme te spreken, in allerlei talen, terwijl ze elkaar wel kunnen verstaan. Ze gaan naar buiten en vertellen daar vol vuur de boodschap van Jezus: dat je van de ander moet houden als jezelf, en dat je moet werken aan vrede. Die dag laten 3000 mensen zich dopen. Hier en hier zijn leuke filmpjes waarin de verhalen met behulp van Lego worden geïllustreerd.
  2. De interpretatie
    Bij Arkade stellen we de betekenis van een religieus verhaal centraal. Zo kan dit verhaal gezien worden als een verhaal over mensen die zo vol van hun geloof zijn geraakt, dat ze als het ware in vuur en vlam stonden. Het woord enthousiasme komt van het Griekse woord entheos, wat vervuld van God betekent. Daarbij is het verhaal voor christenen de basis van hun geloof dat God sinds de dood van Jezus nog altijd hier op aarde en onder de mensen is.
  3. De link met leerlingen van nu
    Het verhaal over vlammen en spreken in vreemde talen roept vaak vragen op bij leerlingen. Vertel ze dat het inderdaad een bijzonder verhaal is, en dat je het op verschillende manieren kan begrijpen. De verhalen vormen een mooie aanleiding om met hen in gesprek te gaan over enthousiasme of passie. Waar worden zij van binnen warm van? Wanneer krijgen zij het vuur in de schenen? Wanneer voelen zij dat ze het wel van de daken zouden willen schreeuwen? En voelen ze soms ook dat ze gesteund worden door een grotere kracht, of juist niet? Laat de diversiteit in antwoorden klinken, en benoem dat het mooi is dat iedereen zijn eigen bron van enthousiasme kan hebben.

Door Mark Bos, onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing