twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

 missie

PDCA cyclus 

Bent u bezig met een nieuw beleidsplan? Heeft u vragen over identiteitsontwikkeling, burgerschap, visie en missie? U bent niet de enige. We krijgen de laatste tijd veel vragen binnen van bestuurders en directies om hen hierbij te begeleiden. Bijvoorbeeld:

“Kan Arkade onze directeuren op een studiedag aan het denken zetten over Bildung en Burgerschap?”

“Mijn mede bestuurder en ik worstelen met een hedendaagse inkleuring van onze interconfessionele identiteit. Kunnen jullie ons een keer coachen?”

“Wij missen in  onze organisatie een instrument om onze openbare identiteit in de PDCA cyclus te integreren. Kunnen jullie zoiets met ons ontwerpen?”

“Onze scholen kunnen echt meer kleur en profiel gebruiken om zich als bijzondere/openbare school in de buurt te onderscheiden. Hoe kunnen we die profilering aanpakken?”

“Wij willen een diepgaand gesprek voeren over onze bestaansgrond  als stichting. Wij dachten dat Arkade dat goed kan begeleiden…”

Een kleine greep uit de mooie variatie aan vragen die ons vanuit verschillende contexten worden voorgelegd. Als experts op het terrein van identiteitsontwikkeling staan we steeds voor de uitdaging  om grote idealen te vertalen in concrete stappen. Wat is voor deze onderwijsorganisatie de beste weg en een goede eerste stap? Telkens blijkt dat het aangrijpingspunt bij elke onderwijsorganisatie verschilt. Er leiden meer wegen naar Rome!

Wilt u ook uw vraag voorleggen? Neem gerust contact op voor een verkennend gesprek met Kees Kat, directeur Arkade.