twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

 fdq7disv9o 1

afbeelding: Kloosterhotel ZIN te Vught

Tweedaagse voor bestuurders over segregatie en polarisatie

De ervaring van Margareth Runderkamp, bestuurder Stichting Katholiek Onderwijs Volendam 

Afgelopen 1 en 2 februari organiseerde Arkade in goede samenwerking met Spirit in School en op initiatief van een aantal bestuurders voor de derde keer de tweedaagse expeditie; Besturen in Bijzonder onderwijs. Het doel is om inspiratie te delen voor het werk als bestuurder, met elkaar uit te wisselen over de opdracht van het bijzonder onderwijs en daarna met nieuwe inzichten aan de slag te gaan. Deze keer stond het thema 'segregatie en polarisatie' centraal, waarover Ina ter Avest (cultuur- en godsdienstpsycholoog) een inhoudelijk bijdrage leverde, met als onderwerp (be)sturen in diversiteit. We spreken met Margareth Runderkamp, die na haar positieve ervaringen bij de vorige twee expedities, ook dit jaar besloot deel te nemen.

Op welke manier is de expeditie voor u van betekenis geweest?

"Dit was de derde keer dat ik heb deelgenomen. Iedere keer merk ik hoe belangrijk het is om mij te bezinnen op de vraag, wat het betekent om een bestuurder te zijn van een katholieke organisatie in de huidige seculiere maatschappij. Ik word in deze twee dagen geestelijk gevoed, door de spreker die een lezing geeft, de inzichten en literatuur die worden aangereikt. Naast de nieuwe kennis heb ik ook handvatten gekregen om binnen mijn organisatie mee aan de slag te gaan. Daarnaast is de ontmoeting en de uitwisseling met collega’s voor mij van groot belang. Zij zijn bezig met dezelfde onderwerpen en het is heel verrijkend om daarover van gedachten te wisselen. Ik ben helemaal geïnspireerd terug gekomen."

Wat betekent het thema 'segregatie en polarisatie' voor u als bestuurder?

"Het zijn thema’s die op dit moment heel actueel zijn, sla de krant maar open of luister naar het nieuws, het is aan de orde van de dag. Ik heb in de tweedaagse inzicht opgedaan hoe je daarin positie kunt nemen, zonder een onderdeel van de polarisatie te worden. Ook heb ik tools in handen gekregen om op een goede manier gesprekken te voeren. Zo kan ik ervoor zorgen dat segregatie en polarisatie niet versterkt worden en we op zoek kunnen gaan naar de gemene deler."

Heeft u zich concrete acties voorgenomen naar aanleiding van de tweedaagse?

"Ik ben bestuurder van zowel PO-scholen als ook van een VO-school en we zijn bezig met het ontwikkelen van een gezamenlijke missie en visie. Door de tweedaagse ben ik tot het inzicht gekomen dat identiteit het verbindende element is. Ik wil heel graag in mijn organisatie het bredere gesprek aangaan en met elkaar nadenken over wat het betekent om in deze tijd en met alle uitdagingen die voor ons liggen, een katholieke stichting te zijn."

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Evelijn Jebbink, onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing.