twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

 Burgerschap

 

Een overkoepelende visie

Begin dit jaar berichtte de onderwijsinspectie via de landelijke media dat het burgerschapsonderwijs in Nederland nog te wensen overlaat. Het belangrijkste probleem ligt bij veel scholen in het gebrek aan een overkoepelende visie. Veel scholen hebben prachtige initiatieven en activiteiten die bijdragen aan burgerschapsdoelen, maar deze staan vaak weinig met elkaar in verband. 

Burgerschap is een breed begrip. Wij denken dat leerlingen het in deze tijd vooral nodig hebben om zich kritisch te leren verhouden tot de maatschappij en tegelijkertijd begrip te leren ontwikkelen voor andersdenkenden en andersgelovigen. In een tijd van polarisatie en globale spanningen is het nodig dat we leerlingen leren zich met elkaar te verbinden. Dit vraagt van leerkrachten dat ze in staat zijn om spannende gesprekken in de klas te voeren, zonder deze altijd te willen ‘oplossen’. Omgaan met verschillen is de grote uitdaging van burgers in de 21ste eeuw. 

Arkade heeft zich de afgelopen jaren steeds meer ontwikkeld als een expert op het gebied van burgerschap. We kunnen uw school of stichting helpen met het bepalen van deze gemeenschappelijke visie op burgerschap. In een goede dialoog tussen directie en team (en evt. ook ouders en leerlingen) bepalen we samen antwoorden op vragen als: Wat verstaan wij onder goed burgerschap? Welke leerdoelen horen daar op onze school bij? Hoe integreren we dat in het bestaande lesprogramma? Wat doen we al goed, en waar liggen mogelijkheden voor aanscherping? 

Interesse in een vrijblijvend gesprek over burgerschap op uw school? Neem contact op met onderwijsbegeleider Mark Bos.