twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

7fcxr53l6e

 De ervaring van Sytske Feenstra, lid CvB Jong Leren

Afgelopen 2 en 3 februari organiseerde Arkade op initiatief van een aantal bestuurders voor de tweede keer de tweedaagse expeditie: Besturen in Bijzonder onderwijs. Het doel is om inspiratie te delen voor het werk als bestuurder, met elkaar uit te wisselen over de opdracht van het bijzonder onderwijs, en met nieuwe inzichten daarna weer aan de slag te gaan. Deze keer stond het thema 'de bestuurder als gemeenschapsdenker' centraal, waarover onder meer Thom Geurts een inhoudelijk bijdrage gaf over de school als waardengemeenschap en het belang van persoonsvorming. We spreken kort met Sytske Feenstra, die na haar positieve ervaring bij de eerste expeditie, ook deze keer besloot deel te nemen.

Op welke manier is de expeditie voor u van betekenis geweest?

'Het samen met collega's nadenken over de vormgeving van het bijzonder onderwijs in de huidige tijd is waardevol geweest. Hier bewust tijd voor nemen is belangrijk, voor mezelf en voor onze organisatie.'

Wat betekent 'de bestuurder als gemeenschapsdenker' voor u als bestuurder?

'Ik zie een school als een waardengemeenschap en tevens een oefenplaats voor de samenleving. Daarnaast vind ik dat scholen een belangrijke taak hebben in de persoonlijkheidsvorming, socialisatie en de burgerschapsvorming van kinderen. Als bestuurder dien je hierover na te denken, een visie op te hebben en ervoor te zorgen dat het gesprek over identiteit en de pedagogische opdracht van onze scholen levend blijft en regelmatig onderwerp van gesprek en reflectie is.'

Heeft u zich concrete acties voorgenomen naar aanleiding van de expeditie?

'Ik heb me voorgenomen om onze beleidsnotitie over Onderwijs en Kwaliteitsbeleid aan te scherpen en onze pedagogische opdracht hier zichtbaarder in op te nemen. Verder heb ik in de voorjaarsvakantie het inspirerende boek van Rene Gude over Het agoramodel met veel plezier gelezen!'

Bent u geinteresseerd, neemt u dan contact op voor meer informatie met onze onderwijsbegeleider Evelijn Jebbink.