twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

parool 912x824

 Klik op afbeelding voor artikel uit het Parool

Lastige thema’s: hoe gaat het op jouw school?

Twee recente onderzoeken, een over Integratie op school van Duo Onderwijsonderzoek, en een andere over  Burgerschap op school door de Onderwijsinspectie, veroorzaken veel reacties in de media. Ook bij Arkade bekeken we onderzoeksvragen, de methoden en conclusies. In de berichtgeving valt op dat sensatie de boventoon voert en de conclusies in een negatief kader worden gezet. Is dat wel nodig?

Wij zien de onderzoeken als een mooie opstap om na te denken over vragen als : Hoe zit dit op onze school? Hebben we onze visie op Burgerschap scherp voor ogen? Weten we welke activiteiten onze visie concreet maken? Zijn er maatschappelijke thema’s die we onbedoeld vermijden? Draagt onze levensbeschouwelijke vorming bij aan Burgerschap? En hoe evalueren we onze inzet? Omdat de overheid terughoudend is in het precies voorschrijven van de invulling, is er ruimte om vanuit de eigen schoolidentiteit hier aandacht aan te geven.

In onze praktijk merken we hoe mooi het is als scholen écht werk maken van een eigen visie op Burgerschap. En als we opgelucht horen ‘we doen dus al heel veel’, dan ontstaat ruimte voor die extra inspanning.

Belangstelling voor onze aanpak? Neemt u dan gerust contact op met onze onderwijsbegeleider Mark Bos