twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

 ubuntu

Identiteit in de praktijk: Kerst met Ubuntu

Hoe wordt de levensbeschouwelijke identiteit van scholen anno nu ingevuld? We nemen je mee voor een kijkje op de IJsbreker in Amsterdam Noord.

Op de IJsbreker is dit schooljaar de kerstviering ondersteund door ouders die werkzaam zijn op het gebied van cultuur, film en muziek. Een Afrikaans filosofisch begrip dat zowel in het bedrijfsleven als het onderwijs zijn weg vindt, stond centraal in de voorbereidende lessen en de viering zelf: Ubuntu

Aartsbisschop Desmond Tutu zegt daarover: “Iemand met Ubuntu staat open voor en is toegankelijk voor anderen, wijdt zich aan anderen, voelt zich niet bedreigd door het kunnen van anderen, omdat hij of zij genoeg zelfvertrouwen put uit de wetenschap dat hij of zij onderdeel is van een groter geheel en krimpt ineen wanneer anderen worden vernederd of wanneer anderen worden gemarteld of onderdrukt.”

De kerstviering werd een enorm succes door de grote inbreng en medewerking van de ouders.De waarde van verbinding tussen leerlingen, teamleden en ouders werd hiermee onderstreept.

Een mooie indruk van de musical is te vinden in de vorm van dit filmpje.