twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team teruggaan naar de essentie van dit religieuze feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

logo aandacht rgb vlak wit

Aandacht voor elkaar: ook op school

Op 6 oktober startte het kabinet een landelijke periode van stilstaan bij de impact van het coronavirus en van aandacht voor elkaar. Ook voor het onderwijs geldt: het virus raakt ons allemaal. De scholen zijn gelukkig weer open, en tegelijkertijd ziet het leven er echt anders uit. De meeste klassen hebben de afgelopen periode hun manier gevonden om het onderwijs nu vorm te geven. Daarnaast is het ook op school belangrijk om oog te hebben voor de impact op kinderen, en stil te staan bij verdriet, teleurstellingen en onzekerheid.

Tips: maak bijvoorbeeld op gezette momenten tijd voor een open (kring)gesprek, bedenk een troostketting, -plekje of signaal voor wie even aandacht nodig heeft. Of denk na over een moment om gezamenlijk stil te staan bij wat er leeft op dit gebied. Inspiratie hiervoor kunt u opdoen in onze handreiking voor een schoolritueel (paragraaf 3: bouwstenen), maar ook de begeleiders van Arkade denken graag met u mee.

Jahmilla Frank, onderwijsbegeleider Arkade