twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team teruggaan naar de essentie van dit religieuze feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

Vacature Regionale Vertegenwoordiger Samen Oplopen - Samen Oplopen ...

Vacature Projectleiderschap 'Wat een verhaal!'


Stichting Arkade is op zoek naar een:
Projectleider voor de uitvoer van het project ‘Wat een verhaal!’ (vanwege zwangerschapsverlof)


Wij zoeken

Stichting Arkade voert in opdracht van Meer Primair (Stichting voor christelijk en katholiek basisonderwijs) het project ‘Wat een verhaal!’ uit. De projectleider gaat met zwangerschapsverlof en dus zijn wij op zoek naar een bevlogen vervanger/vervangster die vanaf week 40-43 (afhankelijk van de ingang van het verlof) tot week 5-7 (afhankelijk van ingang verlof) het project kan leiden.
Per saldo gaat het om een periode van circa 16 weken. In de schoolvakanties vinden er geen activiteiten plaats. Per week verschilt de tijdsinvestering. Gemiddeld zal het gaan om zo’n 2 uur per week.


Over de functie

Het projectteam van van ‘Wat een verhaal!’ is op dit moment klein en bestaat, naast de projectleider, uit één andere collega.
Van de projectleider wordt gevraagd om deze zaken grotendeels in het oog te houden en te zorgen dat het projectplan op schema blijft lopen. Mocht er zicht zijn op vertraging of problemen in de planning, dan vraagt dit bijsturing en in overleg met Meer Primair en de stuurgroep zoeken naar een oplossing. Sommige zaken zullen ook worden uitgevoerd door de projectleider, maar de inhoudelijke doorontwikkeling wordt expliciet door de projectmedewerker uitgevoerd (evt. in samenwerking met een externe medewerker in het geval kunst en cultuur).
Vier keer per schooljaar is er een overleg met de projectgroep op het kantoor van Meer Primair. De projectleider verzorgt agenda van deze vergadering.
Iedere maand heeft de projectleider een overleg met de projectmedewerker over de voortgang.
Ook is er één keer per schooljaar een overleg met de projectmedewerker, de projectleider en de zogenoemde “critical friends”. Dit is een groep theologen die reflecteert op het project en de projectgroep voorziet van feedback.


Over ‘Wat een verhaal!’

Op veel protestantschristelijke en katholieke scholen wordt wekelijks aandacht besteed aan verhalen en levensbeschouwelijk onderwijs. Toch kunnen veel kind bij het verlaten van de basisschool niet één Bijbelverhaal navertellen of aangeven wat zijn/haar favoriete verhaal is. ‘Wat een verhaal! brengt hier verandering in. In het project worden belangrijke verhalen uit de christelijke traditie volgens een concentrisch leerplan aangeboden, waardoor deze meerdere keren terugkomen gedurende de schooltijd van een leerling. Doel van het project is de leerlingen bekend te maken met de belangrijke verhalen uit de christelijke traditie en met hen te zoeken naar betekenissen in de verhalen die zijn kunnen verbinden aan hun persoonlijke ervaringen, in dialoog met anderen, binnen de context van deze tijd. Bij de uitwerking van ‘Wat een verhaal!’ wordt gebruik gemaakt van het concept ‘Ontdekkend Levensbeschouwelijk Leren’.

‘Wat een verhaal!’ loopt als pilotproject al sinds schooljaar 2018-2019. In schooljaar 2019-2020 heeft de pilot een vervolg gekregen. Het huidige projectplan loopt deze juni af en daarmee eindigt ook de pilotperiode van het project. D.w.z. de website en alle verhalen zijn aanwezig, de verhalen zijn getest door twee pilotgroepen met leerkrachten van verschillende scholen. Vanaf september 2020 zal het nieuwe projectplan ingaan van Wat een verhaal! Dit nieuwe plan is klaar en goedgekeurd door opdrachtgever Meer Primair als de vervanging ingaat. Afspraken en planning zijn dan dus duidelijk voor de uitvoerende partij (Arkade en voorlopig aan de zijlijn NBG) en opdrachtgever Meer Primair en de stuurgroep.

Het nieuwe projectplan geldt voor schooljaar 20-21 en zal de volgende speerpunten hebben:

• Door ontwikkelen van het project
• Interne uitrol van het project binnen Meer Primair d.w.z. het project staat open voor alle scholen binnen Meer Primair om deel te nemen aan het project. Arkade zal actief inzetten op de werving.
• Faciliteren van ondersteuning van leerkrachten middels trainingen ‘Wat een verhaal!’ en vertellen van verhalen (individueel: via Hoofdpoort Academie en schoolbreed opnemen in het begeleidingsplan)
• Externe uitrol buiten Meer Primair: nadenken over vereisten voor deelname en mogelijke strategie voor verkenningen van andere samenwerkingen. Daadwerkelijke externe uitrol wordt nog uitgesteld naar schooljaar 21-22.
• Verhalen op de website optimaliseren en beter laten aansluiten bij doelgroep.
• Kunst en cultuur link leggen die aansluiten bij de verhalen en deze toevoegen in verwerkingsopdrachten
• Bij de verhalen link leggen naar andere religies (voornamelijk Jodendom en Islam)
• Regelen van muzikale aanvulling (en bijbehorende rechten) bij verhalen (NBG).
• Als pilot een gamification-element toevoegen aan één van de blokken. Deze vraag uitzetten bij ontwerper.
• Ontwikkelen van een duurzame poster voor in de klassen.

Functie-eisen

- Je hebt ervaring met projectmatig werken en het leiden van een project.
- Je bezit kennis van of hebt affiniteit met het primair onderwijs.
- Je hebt een open en positieve houding jegens levensbeschouwelijke verhalen en de christelijke traditie in het bijzonder.

Competenties

- Je bent communicatief vaardig en in staat om met mensen van diverse leeftijden samen te werken.
- Je kunt makkelijk in- en uitzoomen binnen het project: d.w.z. helder overzicht houden in het verloop van het project, maar ook oog hebben voor details in de uitvoering.
- Je bent een teamspeler en weet je grenzen en die van het project te bewaken.
- Je bent flexibel en denkt in oplossingen.
- Je bent besluitvaardig en werkt doelgericht.


Wat bieden wij jou?

- De mogelijkheid om mee te werken aan een inspirerend project in het primair bijzonder onderwijs.
- Een klein en bevlogen team binnen Arkade en een inhoudelijk zeer betrokken opdrachtgever Meer Primair.
- Een marktconforme vergoeding
- Freelancers worden nadrukkelijk uitgenodigd om te reageren

 

Solliciteren?

Ben je enthousiast geworden en voldoe je aan de eisen? Dan maken we graag kennis met je. Stuur je CV en een korte motivatie naar k.sariwating@arkade.nl onder vermelding van vacature 'Wat een verhaal!'. Bel gerust voor meer informatie naar 020 614 62 62.