twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team teruggaan naar de essentie van dit religieuze feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

 leskist

 

Verhoging uurtarieven Arkade per 1 juli 2020

Beste relatie,

Per 1 juli 2020 worden de tarieven van Arkade verhoogd. De oude uurtarieven zijn €112,50 (schoolniveau) en €127,50 (bovenschools niveau) en de nieuwe uurtarieven zijn €115 en €130. Dit is een verhoging van 2,2% en 1,9%.

De verhoging van het uurtarieven is noodzakelijk vanwege inflatie. De tariefverhogingen zijn lager dan de indexering van het CBS.

De begeleiders van Arkade staan ook na het zomerreces voor u klaar en wij zien uit naar een fysieke ontmoeting met u in het nieuwe schooljaar. Veel succes tijdens deze laatste schoolweken in deze spannende coronatijd. 

Mede namens het voltallige Arkade-team,

met hartelijke groet,

 

Kaja Sariwating
Directeur Arkade

 

Bijlage:
Brief aan de relaties over de verhoging van de uurtarieven van Arkade