twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team teruggaan naar de essentie van dit religieuze feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

 1001nights-post

1001 – nacht lesmethode voor burgerschap, effectief bewezen

In de afgelopen twee jaar werkte Arkade mee aan het testen van een Amerikaanse lesmethode (op initiatief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken) en het daarmee gepaard gaande onderzoek naar de effecten van deze methode op het gedrag van leerlingen. U kunt via bijgaande link de korte tekenfilms die bij de methode horen, bekijken. 

Verschillende scholen, verspreid over Nederland, namen deel aan deze pilot. Het doel was om te meten of dit burgerschapsprogramma veranderingen teweeg zou brengen in het gedrag en de perceptie van leerlingen rondom diverse thema’s zoals vooroordelen, kritisch denken, anders zijn, etc. 

Het pilot-onderzoek is nu afgerond en de testresultaten zijn bekend. We zijn blij te kunnen melden dat er goede resultaten behaald zijn! 

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek:

- de methode wordt door alle betrokkenen ervaren als een waardevolle aanvulling binnen het burgerschapsonderwijs

- leerlingen zijn door de methode minder negatief gaan denken over de omgang met kinderen met een andere achtergrond

De belangrijkste aanbeveling is dat het materiaal nog wel aangepast moet worden aan de Nederlandse situatie, bijvoorbeeld door het gebruiken van een meer open vraagstelling en de vragen iets minder sturend te maken.

Helaas heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken aangekondigd niet te zullen investeren in de verdere doorontwikkeling van het materiaal. Er zullen echter wel gesprekken gevoerd worden met Nederlandse uitgevers om te kijken of het mogelijk is om deze methode beschikbaar te maken voor de Nederlandse markt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Anoor de Zeeuw.