twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team teruggaan naar de essentie van dit religieuze feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

 zin

De ervaring van Taco Keulen, Lid College van Bestuur Agora Zaanstreek

31 Januari en 1 februari organiseerde Arkade op initiatief van een aantal bestuurders voor de vierde keer de tweedaagse expeditie: Besturen in Bijzonder onderwijs. In het prachtig besneeuwde Kloosterhotel ZIN in Vught kwamen 12 bestuurders bijeen om inspiratie te delen over het werken als bestuurder. Met elkaar wisselen ze uit over de opdracht van het bijzonder onderwijs om vervolgens met nieuwe inzichten weer aan de slag te gaan. Deze keer stond het thema “Normatieve professionalisering en de rol van persoonlijke en gewortelde verhalen” centraal. Voor dit thema werd Dr. Hartger Wassink uitgenodigd om een inhoudelijk bijdrage te verzorgen over hoe je als bestuurder een inspirerend rolmodel kunt zijn in het aangaan van de professionele dialoog. We spreken kort met Taco Keulen, die aan het einde van deze editie zijn dankbaarheid uitsprak over de opgedane kennis en ervaringen.

Op welke manier is de expeditie voor u van betekenis geweest?

Wat betekent 'Normatieve professionalisering' voor u als bestuurder?

Het was voor mij de derde keer dat ik meeging met de bestuurdersexpeditie. Net als de twee voorgaande keren was het heel waardevol om in een inspirerende omgeving, los van de waan van de dag, met gelijkgestemde collega’s terug te gaan naar waar het werkelijk om gaat: onderwijs, en zeker bijzonder onderwijs, moet mijns inziens gaan over het toevoegen van waarde én het ontwikkelen van waarden bij kinderen.

Normatieve professionalisering is een prachtig thema voor het bijzonder onderwijs, de professionele dialoog optima forma. Horizontale moraliteit (besproken en gedragen) in plaats van verticale moraliteit. Identiteitskwesties verworden in het bijzonder onderwijs te vaak tot het zoeken naar correcte formuleringen in beleidsplannen; formuleringen die voor mensen met uiteenlopende achtergronden genoeg maar niet te veel suggereren, om zo iedereen tevreden te houden. Het daadwerkelijke gesprek daarover wordt in de praktijk te weinig gevoerd.

Heeft u zich concrete acties voorgenomen naar aanleiding van de expeditie?

Ik neem me voor deze dialoog met medewerkers maar ook met ouders, in de organisatie vaker te voeren. Hoe we naar de toekomst inhoud geven aan de identiteit is één van de speerpunten uit ons nieuwe meerjarenbeleid. Het was verrijkend om mee te zijn op expeditie! 

Bent u geïnteresseerd, neemt u dan contact op voor meer informatie met onze onderwijsbegeleider Mariëlle Kappert via 020-6146262.