twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team teruggaan naar de essentie van dit religieuze feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

 thematas01

“Is het een verteltas? Is het een leskist?”

Op een woensdagmiddag na schooltijd neemt Edith van der Woude, onderwijsassistent op de Rosaschool, me mee naar de ouderkamer. Ik ben hier omdat ik Edith kom interviewen over hun project thematassen wereldreligies. Terwijl ze enthousiast begint te vertellen, haalt ze de thematassen te voorschijn en stalt ze er telkens één uit. De tassen liggen in de ouderkamer, omdat dit een project is van de school, in samenwerking met de ouders. 

Maar wat is een thematas eigenlijk? “Een thematas is een tas met allerlei informatie, attributen en voorwerpen die alle zintuigen prikkelen over een bepaald thema” vertelt Edith. “Er zitten dus dingen in die je kunt lezen, bekijken, voelen, ruiken en soms ook kunt doen, zoals een spel. Deze tassen kun je niet ergens kant-en-klaar bestellen, maar ze worden zelf gemaakt. Op de Rosaschool is ervoor gekozen om te werken aan thematassen wereldreligies”. “Waarom specifiek wereldreligies?”, vraag ik aan Edith? “Nou, het is begonnen met de verteltassen van basisschool De Regenboog en de leskisten wereldreligies van Arkade” vertelt Edith, terwijl ze de thematas hindoeïsme uitstalt. Met de Rosaschool waren ze op werkbezoek bij de Regenboog, tevens een school in Amsterdam. Daar bleek een enorme hoeveelheid prachtige verteltassen te zijn gemaakt. “Dat wil ik ook!’’ dacht Edith. 

Een Verteltas is een stoffen tas gevuld met een prentenboek, een bijbehorend boek en verschillende soorten spelmateriaal. Het is een tas met een schat aan aantrekkelijke materialen die op verschillende manieren gebruikt kunnen worden. Ieder doet dat op eigen niveau. Verteltassen worden door ouders en leerkrachten samen gemaakt. De Verteltas versterkt de leesomgeving en de taalontwikkeling van de kinderen én de ouders. Ouders raken meer betrokken bij het onderwijs en er ontstaat een betere samenwerking tussen school en gezin. 

Daarnaast werkt de Rosaschool al jaren met de leskisten wereldreligies van Arkade. Zo’n leskist bevat voorwerpen, symbolen, boeken, informatie van een wereldreligie. Het is interactief lesmateriaal om leerlingen een rijke leeromgeving te bieden omtrent bijvoorbeeld het boeddhisme of het jodendom. In plaats van het elk jaar opnieuw huren van een leskist, leek het Edith een goed idee om een verteltas en een leskist om te vormen tot thematassen wereldreligies. Dit, net zoals bij de verteltas, wel in samenwerking met ouders. 

Op een informatieochtend voor ouders van de kleuters liet leerkracht Ingeborg de eerste tas zien. ‘Oh dat herken ik!’ was een veelgehoorde reactie. En op de vraag ‘Wie wil er helpen om meer van dit soort tassen te maken?” meldden enkele moeders zich direct aan. Nu is er een vast klein groepje, dat met een klein beetje aansporing, regelmatig bijeenkomt in de ouderkamer om te werken aan de tassen. 

De thematassen blijven op school en zijn op elk moment beschikbaar voor klassen om mee te werken. Op de Rosaschool zitten veel moslimkinderen, die vaak herkenning vinden in de thematas ‘islam’. Ze vinden het leuk om hun medeleerlingen te vertellen over hun geloof: inderdaad dus een rijke leerervaring! 

Tot slot vraag ik of Edith andere scholen ook zou aanraden om een project ‘thematassen’ te starten en waarom?  “Jazeker”, antwoordt Edith, “Het vergroot de ouderbetrokkenheid, maar daarnaast ook jouw blik als ouder, leerkracht en leerling op een wereld die je nog niet kent.”

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Melissa Bakker.