twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team teruggaan naar de essentie van dit religieuze feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

Wim Wevernaam: Wim Wever

functie: Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing

expertise: Verlies en rouw, gesprekken met diepgang en interreligieuze dialoog

e-mail: w.wever@arkade.nl

Werken met bevlogen mensen is het mooiste dat bestaat. Heel fijn dus dat ik dagelijks mensen uit het onderwijs mag ontmoeten. Tegelijkertijd is het vak van lesgeven soms zwaar. Er wordt snel naar een ander gewezen als het lastig wordt: naar de overheid, naar ouders of naar de werkgever. Hoe interessant is het wanneer je zelf onderzoekt wat jouw rol is? Wat beteken jij als lesgevende voor de leerlingen, ouders en collega’s? 

Door het organiseren van inspirerende teambijeenkomsten op diverse bijzondere locaties wil ik medewerkers in het onderwijs graag ondersteunen en begeleiden. Ik doe dat vanuit mijn betrokkenheid met hen, zodat leerkrachten nóg beter worden dan zij al zijn.

 

‘Wijsheid in het onderwijs komt pas écht tot uiting door je met elkaar te verbinden.’

 

 

< TERUG