twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team teruggaan naar de essentie van dit religieuze feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

Marianne Pijlnaam: Marianne Pijl

functie: Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing

expertise: Visie en missie, integrale schoolontwikkeling, levensbeschouwelijke educatie

e-mail: m.pijl@arkade.nl 

Wie ben je als school of stichting en hoe wil je bekend staan? Vragen die heel actueel zijn en die alles met identiteit te maken hebben. Identiteit zie ik als een werkwoord. Want identiteit komt tot leven als mensen zich met elkaar verbonden voelen.

Mijn trajecten zijn heel divers en kunnen gaan over de missie en visie van de school of het vergroten van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Ik bied begeleiding bij prettige gebeurtenissen, zoals de viering van een schooljubileum. Maar mijn begeleiding is soms ook nodig bij rouw en verlies. Bijvoorbeeld bij het overlijden van een leerling of leerkracht. Tijdens de begeleiding zoeken we gezamenlijk naar de verbinding en verdieping.

Ik geef (na)scholing aan teams over culturele en levensbeschouwelijke diversiteit en bied praktische handvatten om met deze kennis aan de slag te gaan. Zo wilde een school werk maken van een veilig schoolklimaat. Ik ging met de leerlingen aan de hand van het verhaal over Jozef – dat in de Torah, Bijbel en Koran staat – op zoek naar hoe ze zélf regels konden opstellen om in vrede te leven. Doordat ze in dit oude verhaal nieuwe betekenissen ontdekten en daar actief mee aan de slag gingen, leerden ze zinvolle keuzen te maken. Keuzen waar ze achter stonden en die ze wáár wilden maken in het hier en nu. In de school, in de klas en daarbuiten.

Identiteitstrajecten zijn altijd verrassend. Want identiteit maak je samen, met alle betrokkenen én met hart en ziel.


‘Verbinden, verdiepen en verrassen.’

 

< TERUG