twitter-logo-2 facebook-art Arkade LinkedIn

Arkade-logo01

 

  • Onze openbare school is multicultureel. Arkade helpt ons met een afgewogen lesprogramma over de vijf wereldgodsdiensten.

  • Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit als een kwaliteit laten weerklinken in onze school?

  • Het overlijden van een moeder had een enorme impact. Arkade hielp ons het rouwproces op school te begeleiden.

  • Leerkrachten hadden moeite met de betekenis van Pasen. Wij wilden als team teruggaan naar de essentie van dit religieuze feest.

  • Wij gaan fuseren met een ander schoolbestuur. Arkade begeleidt ons bij de invulling van onze nieuwe identiteit.

  • De ouders vroegen om een ouderavond over onze schoolidentiteit. Arkade verzorgde een inspirerend programma.

Kees Kat

naam: Kees Kat

functie: Onderwijsbegeleider

expertise: Management, coaching en strategie 

e-mail: k.kat@arkade.nl

Veel onderwijsprofessionals vragen zich af welke kant ze op willen met hun onderwijs. Ik vind het boeiend om hun keuzes te verbinden met inzichten uit de pedagogiek, theologie of religiewetenschap. Dat scherpt aan, verdiept en relativeert. Daarbij denk ik graag op bestuursniveau mee over de doorwerking ervan naar de klas.  Als projectleider houd ik ervan om met meerdere partijen samen te werken en een project te realiseren. Het is een van mijn kwaliteiten om medestanders vinden voor een goed idee en de benodigde fondsen te werven.  Maar ook om de koers vast te houden en resultaat te boeken.  Het is een voorrecht om met een bevlogen team van professionals samen te werken. Op tal van manieren werk ik mee aan het verder uitbouwen en verbeteren van onze diensten aan bestaande en nieuwe klanten!

Ruimte voor zingeving in het onderwijs.’

 

< TERUG